Training Taalbewust beroepsonderwijs

Voor taal- en vakdocenten in het beroepsonderwijs en taalcoaches - incompany

Taal is essentieel bij het leren van een vak en ook het Referentiekader Taal vereist aandacht voor de taalontwikkeling. Met een slimme aanpak biedt elke leersituatie gelegenheid om aan zowel het vak als aan de taal te werken.

In deze training leert u hoe u de vijf vuistregels voor taalbewust beroepsonderwijs kunt gebruiken voor taalstimulerende didactiek. Zodat leerlingen beter presteren in de beroepsopleiding en gemotiveerd werken aan generieke en beroepsgerichte eisen voor Nederlands. 

Doel:

U kunt een krachtige leeromgeving creëren, waarin taalproblemen van de leerlingen geen rol meer spelen.

U weet hoe u de vijf vuistregels voor taalbewust beroepsonderwijs in praktijk kunt brengen en u hebt ermee geoefend in uw eigen onderwijspraktijk. 

U leert hoe u uw lessen taalstimulerend, efficiënt en leerzaam kunt inrichten en hoe u - tegelijkertijd - aan uitbreiding van taal- en vakkennis kunt werken.

Inhoud:

In drie praktijkgerichte bijeenkomsten worden docenten Nederlands en vakdocenten in het beroepsonderwijs geprikkeld om hun lesactiviteiten taalstimulerend, efficiënt en leerzaam in te richten. Leerlingen presteren dan beter in de beroepsopleiding en werken gemotiveerd aan zowel de generieke als beroepsgerichte eisen voor Nederlands. 

In de training komt het volgende aan bod:

  • Verkenning problemen die leerlingen hebben met het lezen, schrijven en spreken in de beroepsopleiding en op stage.
  • Bespreking van de mogelijkheden in het beroepsonderwijs om taalontwikkeling en vakontwikkeling elkaar te laten versterken. Hierbij gaan we uit van onze visie op (taal) leren, waarbij motivatie van de leerlingen centraal staat.
  • Presentatie van vijf vuistregels voor effectieve didactiek, toepasbaar in alle lessen en onderwijssituaties. Aan de hand van concrete voorbeelden bespreken we hoe je het maximale kunt halen uit elke onderwijsleersituaties.
  • Effectieve didactische tips voor verschillende onderwijssituaties.
  • Uitwerken van een persoonlijk lesplan uit volgens de vuistregels, dat de deelnemer direct kan uitvoeren in de eigen onderwijspraktijk.
Deelnemers:

Maximaal 12

Tijdsinvestering:

Drie dagdelen

Datum:

De training wordt incompany uitgevoerd.

Contactpersoon:

Tiba Bolle - tiba.bolle@itta.uva.nl

Inge van Meelis - inge.vanmeelis@itta.uva.nl

Kosten: Op aanvraag
Referenties

De training worden verzorgd door Inge van Meelis en Tiba Bolle. Zij zijn de auteurs van het boek Taalbewust beroepsponderwijs (Coutinho 2014, 2e druk 2017). Zij hebben jarenlange ervaring in het coachen en scholen van docenten in het vmbo en mbo.