20 nov. 2019 - 21:04:26 Publicatiedatum: 30 september 2019

Basisvaardigheden in de lift

Educatie van volwassenen wordt weer een vak

De basisvaardigheden taal, rekenen en digitale vaardigheden staan volop in de belangstelling. Het goede nieuws is dat de overheid de komende jaren extra budget heeft voor volwasseneneducatie, onder het motto dat iedereen mee moet kunnen blijven doen. Dat vraagt ook om deskundige professionals in het vak Basisvaardigheden. Een aantal initiatieven voor bevordering van die deskundigheid op een rij. 

Het nieuwe 'Handboek NT1'

Een tip voor iedereen die volwassenen begeleidt bij het uitbreiden of bijspijkeren van hun basisvaardigheden: op de Kennisbank Leren in de educatie van Oefenen.nl worden artikelen met tips en achtergronden geplaatst. Deze zijn te downloaden via de Kennisbank van Oefenen.nl. U vindt er:

  • Lesgeven in basisvaardigheden, 10 pijlers door Ella Bohnenn
  • Volwassenen Rekenen, didactiek van gecijferdheid door Monica Wijers en Vincent Jonker
  • De doelgroep in beeld, werving van Nederlandssprekende laaggeletterde volwassenen door Marian Janssen-de Goede
  • Leren leren door Coaching van de hand van Kaatje Dalderop en Elwine Halewijn (ITTA) (verschijnt binnenkort)

Studiedagen

Er staat ook een aantal studiedagen op stapel:

  • Speciaal voor docenten is er de NT1-conferentie op woensdag 13 november 2019 in Woerden.
  • Voor iedereen die zich inzet, of wil inzetten, voor betere basisvaardigheden voor jong en oud is er het Tel Mee Met Taalcongres op donderdag 20 februari 2020 in Utrecht.

Deskundigheidsbevordering en certificering NT1 - De Module NT1

Voor docenten die zich verder willen bekwamen op het onderdeel taal is er de Module NT1 van de opleiding tot docent Basisvaardigheden. De gemeente Amsterdam stelt deze module al verplicht voor docenten die NT1 willen geven.

De aanmelding voor de groep die start in april 2020 is geopend. Voor meer informatie kunt u kijken op Opleiding docent NT1.