14 mrt. 2023 - 12:27:18 Publicatiedatum: 13 mei 2019

Doet er bij NT1 ook een vrijwilliger mee?!

Rollen en competenties van vrijwilligers bij educatietrajecten

Voortbordurend op het Erasmus+ project VIME heeft ITTA UvA in opdracht van het Steunpunt Basisvaardigheden de verschillende rollen van vrijwilligers bij NT1-trajecten onderzocht en beschreven. Het Vrijwilligersmodel NT1 bestaat onder andere uit een beschrijving van rollen en taken van vrijwilligers in NT1-trajecten en de manier waarop vrijwilligers en docenten daarin samenwerken.

Vrijwilligers in de educatie van moedertaalsprekers

De laatste jaren zien we binnen de non-formele maar ook de formele volwasseneneducatie een toenemende inzet van vrijwilligers. Niet alleen bij trajecten voor migranten, maar ook bij ondersteuningsaanbod basisvaardigheden dat zich vooral richt op moedertaalsprekers.

Handige documenten voor stakeholders volwasseneneducatie