29 mei 2019 - 00:14:52 Publicatiedatum: 13 mei 2019

Doet er bij NT1 ook een vrijwilliger mee?!

Rollen en competenties van vrijwilligers bij educatietrajecten

Voortbordurend op het Erasmus+ project VIME heeft ITTA UvA in opdracht van het Steunpunt Basisvaardigheden de verschillende rollen van vrijwilligers bij NT1-trajecten onderzocht en beschreven. Het Vrijwilligersmodel NT1 bestaat o.a. uit een beschrijving van rollen en taken van vrijwilligers in NT1-trajecten en de manier waarop vrijwilligers en docenten daarin samenwerken.

De laatste jaren zien we binnen de non-formele maar ook de formele volwasseneneducatie een toenemende inzet van vrijwilligers. Niet alleen bij trajecten voor migranten, maar ook bij ondersteuningsaanbod basisvaardigheden dat zich vooral richt op moedertaalsprekers. Het Vrijwilligersmodel NT1 met de bijbehorende pdf’s biedt stakeholders in het werkveld van de volwasseneneducatie richtlijnen voor de inzet van vrijwilligers in educatieve trajecten, in het bijzonder voor NT1-trajecten. De richtlijnen zijn bedoeld om betrokkenen in het veld van de educatie te ondersteunen bij het realiseren van kwaliteit als het gaat om de inzet van vrijwilligers en de effectiviteit van de ondersteuning van deelnemers te verhogen.

Het Vrijwilligersmodel NT1 bestaat uit een beschrijving van rollen en taken van vrijwilligers in NT1-trajecten en de manier waarop vrijwilligers en docenten daarin samenwerken.

Vrijwilligersmodel NT1

Daarnaast bevat de toolkit ook de volgende documenten: