22 okt. 2021 - 11:26:40 Publicatiedatum: 7 oktober 2021

Formatief evalueren in het mbo

Twee praktische publicaties voor mbo-docenten

Hoe kun je als docent Nederlands in het mbo op zo een manier de resultaten van je leerlingen evalueren, zonder druk van een eenmalige toets? Diverse docenten en onderzoekers werkten hiervoor een werkwijze uit. Deze werkwijze past bij studenten uit de entree-opleiding, mbo 2 en studenten met doelen van niveau 2F.

In het praktijkonderzoek Grip op leerpotentieel werkten docenten en onderzoekers samen een werkwijze uit voor formatief evalueren in het mbo. Hieruit zijn twee praktische publicaties voortgekomen. De werkwijze werd beproefd bij de lessen Nederlands en rekenen in entree en mbo-2. Op basis hiervan zijn nu twee praktische publicaties uitgebracht:

De werkboekjes beschrijven evaluatietechnieken die zichtbaar maken welke onderdelen door studenten beheerst worden. Ook wordt duidelijk welke stappen studenten nog moeten nemen. De werkvormen zorgen voor grotere betrokkenheid van studenten bij les en het leren.

Meer weten?

Meer over het onderzoek en over de implementatie van formatief evalueren in het mbo vindt u op de projectpagina.

Wilt u kennismaken met formatief evalueren in het mbo? U kunt zich hier opgeven voor de gratis online proeverij op maandag 1 november 2021 om 16:00 uur (45 minuten).