23 mrt. 2023 - 16:08:48 Publicatiedatum: 23 maart 2023

ITTA ontvangt het NRTO-keurmerk

ITTA  heeft het NRTO-keurmerk ontvangen. Het NRTO-keurmerk is een onafhankelijke erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingenmarkt. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de brancheorganisatie voor trainen en opleiden. 

Het ITTA voldoet aan hoge kwaliteitseisen

Een onafhankelijke, externe certificerende instelling heeft tijdens een audit vastgesteld dat het ITTA voldoet aan de kwaliteitseisen van het NRTO-keurmerk. Hiermee tonen wij aan dat wij voldoen aan hoge eisen voor transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel. 

"Het is belangrijk voor onze klanten dat wij voldoen aan hoge kwaliteitseisen. Daarnaast kunnen mensen nu het stap budget inzetten voor onze trainingen en opleidingen", vertelt Elwine Halewijn, Directeur volwasseneneducatie van het ITTA.

Keurmerk geeft zekerheid bij de keuze voor een aanbieder 

Private opleidingsbureaus, onderwijsinstellingen en exameninstituten hebben een breed en divers aanbod aan opleidingsvormen, -technieken en -instrumenten. Deze diversiteit is de kracht van de private opleidingsbranche. Het NRTO-keurmerk fungeert in de opleidingenmarkt als een teken van kwaliteit en professionaliteit. Het geeft consumenten en bedrijven zekerheid bij de keuze voor een opleidingsinstituut, trainingsbureau, EVC-aanbieder of examenaanbieder. 

 

Voor meer informatie over het NRTO-keurmerk ga naar: www.nrto.nl/keurmerk .