26 sep. 2022 - 14:48:56 Publicatiedatum: 15 november 2021

Kenniskring Alfabetisering ISK

Kennisdeling en uitwisseling van ervaringen

Docenten in de ISK die lesgeven aan alfaleerlingen hebben te maken met een diverse groep leerlingen, die het liefst een vliegende start maken met het leren van Nederlands, inclusief het leren lezen en schrijven in het Nederlands. Het ITTA organiseert een kenniskring voor deze docenten, om kennis en ervaring uit te wisselen.

Op dinsdag 15 februari 2022 organiseert het ITTA de eerste Kenniskring Alfabetisering ISK, waarin alfadocenten in de ISK met elkaar goede praktijkvoorbeelden bij elkaar brengen en vragen bespreken. Van tevoren verzamelt het ITTA de thema’s en vragen die er leven. Aan de hand daarvan wordt een actueel thema bij alfabetisering in de ISK geselecteerd, zoals:

  • Hoe krijg je leerlingen aan het praten?
  • Wat is een passende combinatie van leermiddelen voor mijn groep?

Het doel van de kenniskring is een actieve uitwisseling rondom het thema ‘Succesvol taalonderwijs aan alfaleerlingen in de ISK’: om van elkaar te leren en om elkaar te inspireren door ervaringen en ideeën te delen met deelnemers van andere scholen.

Voor wie?

Deze kenniskring is bedoeld voor ervaren docenten in de ISK die met alfaleerlingen werken. Heb je tips over een goede werkbare aanpak die je graag deelt met collega’s? Heb je of zoek je goede voorbeelden van lessen in de praktijk? Heb je vragen die je graag bespreekt met collega’s uit het land? Dan is de Kenniskring Alfabetisering ISK iets voor jou!

Wanneer?

Dinsdag 15 februari, 15.00-17.00 uur, online via Zoom for Education. Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Petra Popma: petra.popma@itta.uva.nl.

Referenties

Het ITTA ontwikkelde voor alfadocenten in de ISK de Leerlijn Alfabetisering ISK, met streefdoelen, woordenlijsten en lesvoorbeelden, en Alfataal – specifiek voor de ontwikkeling van mondelinge vaardigheden. In de samenwerking met deskundige docenten alfabetisering in de ISK werd zo een oplossing gevonden voor veel vragen uit het veld.