18 apr. 2019 - 13:54:28 Publicatiedatum: 4 april 2019

Nederlands in beweging. Gevolgen van taalverandering en taalcontact

Studiedag Mbo Taalacademie - 23 mei 2019

Taal is voortdurend in beweging. Ook het Nederlands verandert en er worden vele varianten van onze taal gesproken. Wat te doen met taalvariatie en verschuivende normen? Hoe kunnen mbo-docenten inspelen op de dynamiek van de taal en er zelfs plezier van hebben? Op de komende studiedag van de Mbo Taalacademie staan de ontwikkeling van (het vak) Nederlands en de dynamiek van taal- en taalgebruik centraal.

Joop van der Horst, hoogleraar Taalkunde, Letterenfaculteit, Katholieke Universiteit Leuven beschrijft de gevolgen van taalverandering.

Nicolette Schaper van de Werkgroep Onderwijs en Didactiek van Levende Talen gaat in op het vak Nederlands vanuit historisch perspectief.

Sterre Leufkens van de Universiteit van Utrecht laat zien waarom het Nederlands een moeilijke taal is om te leren. Hierbij maakt ze een vergelijking met andere talen van de wereld.

Leonie Cornips van de Maastricht University en Vincent de Rooij van de Universiteit van Amsterdam zullen laten zien hoe jongerentaal ingezet wordt als middel tot sociale identificatie.

Vivien Waszink van het Instituut voor Nederlandse taal in Leiden sluit af met een lezing over neologismen. Waarom zijn het er zoveel en wat moet je met al die nieuwe woorden in woordenboeken?

De studiedag is gratis voor leden. Aanmelden als bezoeker of lid kan hier.