25 jan. 2024 - 17:54:17 Publicatiedatum: 24 januari 2024

Samen in gesprek

Rondetafelgesprekken voor docenten in de ISK

In het voorjaar organiseert het ITTA vrijblijvend drie rondetafelgesprekken voor docenten in de ISK. Aan een rondetafelgesprek kunnen verschillende ISK’s deelnemen, met als doel ervaringen uitwisselen en leren van elkaars aanpak. 

Wat gaan we doen?

Tijdens de LOWAN-vo studiedag in november 2023  hebben we met diverse docenten gesproken over een aantal thema's. Aan de hand van deze thema's organiseren we nu in het voorjaar van 2024 drie rondetafelgesprekken met ISK-docenten (online).

Wanneer gaan we dat doen?

Rondetafelgesprek 1 | Expertisedeling tussen ISK en vo/mbo | maandag 26 februari, 15.45 - 16.45 uur

Insteek van gesprek: 'Iedere docent in het regulier onderwijs meet een NT2-leerling in de klas moet weten dat ...'

Rondetafelgesprek 2 | Samenwerking tussen ISK en ouders rondom LOB | maandag 4 maart, 15.45 - 16.45

Insteek van gesprek: 'als je een voortgangsgesprek voert met een ISK-leerling en zijn ouders, dan is het belangrijk om ...'

Rondetafelgesprek 3 | Kwaliteit in de ISK | maandag 25 maart, 15.45 - 16.45

Insteek van gesprek: 'In zo’n hectisch schooljaar staat onderwijskwaliteit niet altijd op de eerste plaats, maar het is belangrijk dat we in ieder geval…'

Wie kan deelnemen?

Gaat jouw school aan de slag met een van deze onderwerpen of deel je graag je eigen aanpak met andere ISK’s? Meld je dan aan voor één van de gesprekken.*

Aanmelding

 Stuur een e-mail naar info@itta.uva.nl, geef aan aan welk gesprek je wil deelnemen en maak de ondertitel van het gespreksonderwerp af. Je ontvangt vervolgens een link voor het digitale gesprek. 

* Per ISK kunnen maximaal twee persoon deelnemen aan één gesprek. Aan deelname aan het gesprek zijn geen kosten verbonden. Bij te veel geïnteresseerden word je op een wachtlijst geplaatst en word je hierover geïnformeerd.