31 aug. 2023 - 11:04:22 Publicatiedatum: 9 juni 2021

Train-de-trainer oudercursus Ei van Columbus

Voor een goede samenwerking tussen ouders en school is het essentieel dat beide partijen kennis nemen van elkaars taal en cultuur. Hiervoor hebben basisscholen handvatten nodig om de samenwerking met ouders tot stand te brengen, en moeten ouders weten hoe ze een rijk educatief thuismilieu kunnen creëren. Om dat succesvol te kunnen doen, is het belangrijk dat een basisschool weet wie de ouders zijn en waar zij behoefte aan hebben. Met het pakket Het Ei van Columbus kan een basisschool een oudercursus of ouder-kindworkshop ontwikkelen die bij de eigen ouders aansluit.

Het Ei van Columbus bestaat grofweg uit twee onderdelen.

  • De oudercursus waarin anderstalige ouders tegelijkertijd de woorden leren die hun kinderen op school leren. Ze vergroten zo hun taalvaardigheid in het Nederlands, én ze leren hoe ze thuis hun kinderen kunnen ondersteunen bij hun taalontwikkeling.
  • De ouder-kindworkshops waarin de nadruk minder ligt op taalverwerving, maar meer op het werken aan educatieve vaardigheden. Geschikt voor anderstalige en/of Nederlandstalige ouders.

In de train-de-trainer bij het Ei van Columbus leer je hoe je zelf een oudercursus of ouder-kind workshop opzet die bij jouw school past. De volgende onderwerpen komen in twee middagen aan bod:

  • Aanpak en materialen Het Ei van Columbus
  • Inhoud en aanpak van de oudercursus en de ouder-kindworkshops
  • Taalontwikkeling bij laagtaalvaardige (anderstalige en Nederlandstalige) ouders
  • Ontwikkeling van educatieve vaardigheden bij ouders

Op vrijdag 8 oktober 2021 start een open inschrijving voor Het Ei van Columbus.

Wil je meer informatie en aanmelden? Kijk op Train-de-trainer Het Ei van Columbus.