School-oudercontact & LOB in de ISK

Samen voorbereiden op een goede doorstroom

Alle ISK-leerlingen maken tijdens hun periode in de ISK een belangrijke keuze: de keuze voor een vervolgschool. De samenwerking tussen thuis en school kan de overstap naar een volgende onderwijsfase vergemakkelijken en vergroot de kans op een succesvolle doorstroom. In dit project ontwikkelen we een toolkit om ISK's handvatten te geven voor deze samenwerking tussen leerling, ouder en ISK.

Belang van samenwerking

Ouders van ISK-leerlingen hebben vaak weinig kennis van het Nederlandse schoolsysteem en ervaren een taalbarrière, waardoor ze het lastig kunnen vinden om met hun kind en met de school in gesprek te gaan over deze keuze. Voor ISK-leerlingen is het juist belangrijk dat ze begrip en steun ontvangen vanuit huis. En voor de school is het belangrijk om inzicht te hebben in ervaringen en verwachtingen van ouders.

Door ouders al vanaf het begin van de schoolloopbaan in de ISK te betrekken bij en te informeren over de voortgang van de leerling en het onderwijstraject dat gevolgd wordt, kunnen zij hun kind beter begeleiden.

'Een goede doorstroom creëer je samen!': toolkit voor ISK's

In het Tel mee met Taal-project 'School-oudercontact & LOB in de ISK' worden activiteiten uitgevoerd en materialen getest die de ISK helpen om vorm te geven aan de communicatie en uitwisseling tussen ouders en school rondom de (voorbereiding op) doorstroom. Het resultaat is een toolkit om de samenwerking tussen ouders en school verder vorm te geven.

De toolkit bevat onder andere gespreksleidraden voor het voeren van voortgangsgesprekken met leerling en ouder. Daarnaast vindt u stappenplannen voor het organiseren van ouderavonden en visualisaties van het Nederlandse onderwijssysteem in de toolkit.

Download hier de instrumenten uit de toolkit:

Handvatten voor de docent

In gesprek | Materialen voor voortgangsgesprekken

In beeld | Visuals over onderwijs & beroep in Nederland

De volgende instrumenten verschijnen binnenkort op deze pagina:

  • Stappenplannen voor het organiseren van ouderavonden
  • Opdrachten voor thuis en in de les, bij de gesprekken & bijeenkomsten
  • Praatplaten over het Nederlandse onderwijssysteem

Ontwikkeling en financiering

De toolkit is ontwikkeld in een samenwerking met ISK Zaanstad en Rotterdam Design College ISK. Het project is tot stand gekomen met een subsidie van Subsidieregeling Tel mee met Taal. Meer informatie over het project? Neem contact op met Anne Marije de Goeijen.