9 nov. 2023 - 15:34:31 Publicatiedatum: 13 november 2023

Studiedag LOWAN-vo 2023

Op 20 november vindt de jaarlijkse LOWAN-VO-studiedag plaats. Tijdens deze studiedag biedt het ITTA vijf workshops aan.

Op maandag 20 november 2023 organiseert LOWAN-vo de jaarlijkse studiedag voor alle betrokkenen bij het onderwijs aan nieuwkomers in de ISK en het vervolgonderwijs. Tijdens deze studiedag biedt het ITTA workshops aan.

Een soepele doorstroom creeer je samen! Over school-oudercontact en LOB


ISK-leerlingen moeten gedurende de ISK-periode de keuze maken voor een vervolgschool. Een belangrijk én ingewikkeld besluit! In deze workshop verzorgd door ITTA adviseurs Anne Marije de Goeijen en Yaël Latuny, gaan we in gesprek over de rol van ouders in dit proces.
 
Voor ISK-leerlingen is het immers belangrijk dat ze begrip en steun ontvangen vanuit huis. En voor de school is het belangrijk om inzicht te krijgen in de ervaringen en wensen van ouders, om zo een compleet beeld te krijgen van de leerling en samen te kijken welke vervolgschool het beste bij de leerling past.
 
Benieuwd hoe je het school-oudercontact kunt versterken en hoe dit bijdraagt aan (de voorbereiding op) de doorstroom? Bekijk dan onze projectpagina.

 

Geef je leerlingen veel kansen om te lezen: leesbevordering in de ISK

Leesvaardigheid is nodig bij het leren in alle vakken. Hoe vlotter het (stil) lezen gaat, des te makkelijker neem je informatie op. Door veel en diverse teksten te lezen kan de ISK-leerling de lees- en taalvaardigheid in het Nederlands vergroten. Daarom is het belangrijk dat leerlingen worden gestimuleerd veel te lezen.
 
Het kan een uitdaging zijn voor leerlingen om te lezen in een taal die ze nog deels beheersen. Daarbij spelen allerlei factoren een rol waaraan je aandacht kunt besteden om lezen te bevorderen. Zoals autonomie, competentiegevoel en eigen interesses. Maar hoe pak je dat aan bij een tweedetaalleerder in de ISK?

In deze workshop verzorgd door ITTA senior adviseur Femke Scheltinga, gaan we aan de slag met leesmotivatie in de ISK. 
 
Meer weten? Meld je aan voor de community 'Extra ondersteuning bij leesonderwijs'. 

 

Buitenschool leren met alfaleerlingen in de ISK

Een buitenschoolse opdracht helpt leerlingen een grote stap vooruit: ze gaan over drempels, verkennen de wereld om zich heen, maken contact met onbekenden én ze ervaren hoe ze buiten de les Nederlands kunnen leren. In deze workshop verzorgd door ITTA Senior Adviseur Petra Popma, krijg je ideeën voor wat een goed uitvoerbare buitenschoolse opdracht is voor leerlingen in de ISK-alfaklas. En tips om de uitvoering – praktisch en inhoudelijk - tot een succes te maken.

Ben je op zoek naar inspiratie voor buitenschools leren met alfaleerlingen? Neem een kijkje in het lesmateriaal 'Alfataal'.

 

Breng NT2-kennis samen in beweging! NT2-expertise delen met vervolgonderwijs 

In de ISK maken leerlingen een start met het leren van Nederlands. In het regulier onderwijs gaat die tweedetaalverwerving natuurlijk verder. Wat hebben de NT2-leerlingen daarvoor nodig en hoe kan die nieuwe onderwijsomgeving dat bieden? In het regulier onderwijs is immers niet altijd voldoende NT2-kennis voorhanden.En hoe kan de ISK-docent zijn/haar expertise delen met het regulier onderwijs?

Deze vragen staan centraal in de workshop van Lies Alons, directeur onderwijs en senior adviseur bij het ITTA.

Wil je meer weten? Neem dan een inkijkje in de Taalunie-publicatie ‘OKAN/ISK en daarna’.