4 apr. 2022 - 15:48:22 Publicatiedatum: 7 maart 2022

Train-de-trainer – start woensdag 13 april 2022

Samenwerken met ouders is een belangrijke succesfactor voor een goede (taal)ontwikkeling van kinderen. Maar hoe pak je dat aan in de praktijk? Hoe sluit je goed aan bij anderstalige ouders die (nog) weinig Nederlands beheersen? Wat is wijsheid: voorlezen in het Nederlands of in de eigen taal? En wat hebben ouders nodig om thuis een rijke interactie met kinderen tot stand te brengen? In twee middagen ouderprogramma Het Ei van Columbus, krijg je antwoord op deze vragen.

Het Ei van Columbus

Dit is een ouderprogramma waarmee je zelf je eigen cursus of workshop ontwikkelt die past bij jouw ouders. Zo kunnen school en ouders optimaal samenwerken om de (taal)ontwikkeling van kinderen te stimuleren.

Het Ei van Columbus bestaat grofweg uit twee onderdelen.

  • De oudercursus waarin anderstalige ouders tegelijkertijd de woorden leren die hun kinderen op school leren. Ze vergroten zo hun taalvaardigheid in het Nederlands, én ze leren hoe ze thuis hun kinderen kunnen ondersteunen bij hun taalontwikkeling.
  • De ouder-kindworkshops waarin de nadruk minder ligt op taalverwerving, maar meer op het werken aan educatieve vaardigheden. Geschikt voor anderstalige en/of Nederlandstalige ouders.

In de training van twee middagen komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Aanpak en materialen Het Ei van Columbus
  • Inhoud en aanpak van de oudercursus en de ouder-kindworkshops
  • Taalontwikkeling bij laagtaalvaardige (anderstalige en Nederlandstalige) ouders
  • Ontwikkeling van educatieve vaardigheden bij ouders

Op woensdag 13 april 2022 start een open inschrijving voor Het Ei van Columbus.

Wil je meer informatie en aanmelden? Kijk op dan op onze trainingspagina!