12 okt. 2021 - 12:06:24 Publicatiedatum: 28 mei 2021

Zomerse inspiratiemiddag Gezondheid en Taal

Een NT2-inspiratiemiddag op 14 juli

Als NT2-docent weet je dat een cursist lekker in zijn vel moet zitten om te kunnen leren. Je kunt dus niet om de psychische en lichamelijke gezondheid van je cursisten heen. Het is daarom goed dit onderwerp met je cursisten te bespreken. Maar hoe doe je dat? Daarnaast hebben je cursisten de taal nodig om bijvoorbeeld met de huisarts en andere zorgprofessionals te communiceren. Welk lesmateriaal kun je daarvoor inzetten? In deze inspiratiemiddag Gezondheid en Taal krijg je antwoorden op deze vragen.

Inhoud van de sessie

Tijdens deze inspiratiemiddag belichten we drie aspecten van het thema ‘Gezondheid en Taal’

 1. Hoe praat je in de taalles over gezondheid?
  • Wat doe je als je vermoedt dat het niet lekker gaat met een cursist?
  • Wat is je rol? We bieden tips voor het vroeg signaleren van psychische klachten en het bespreken van gezondheidskwesties
  • We geven je advies hoe te handelen bij gezondheidsvraagstukken.
 2. Hoe vergroot je taalvaardigheid over gezondheid?
  • We laten zien welke lesmaterialen je kunt gebruiken om te werken aan de taalvaardigheid over gezondheid
 3. Samenwerking
  • Wat is er mogelijk in samenwerking met taalcoaching en welzijn om samen te werken aan gezondheid?

Gratis lesmateriaal bij deelname

Deelnemers aan de inspiratiemiddag krijgen - bij de prijs inbegrepen - inspirerend lesmateriaal thuisgestuurd:

 • de Module “Gezond Inburgeren” van Pharos
 • een van de modules van Gezonde Taal (t.w.v. €12,95) plus de Handleiding bij Gezonde Taal (t.w.v. €9,95)

Wat levert deze inspiratiesessie je op?

 • ideeën hoe je het onderwerp gezondheid kunt bespreken in de les
 • handvatten voor vroegsignalering van gezondheidsproblemen
 • inzicht in lesmaterialen om de taalvaardigheid op het gebied van gezondheid te vergroten
 • inspiratie voor samenwerking op dit thema
 • ideeën t.b.v. je offerte in de aanbesteding voor de nieuwe wet inburgering
 • gratis lesmateriaal

Nieuwe wet inburgering

Gemeenten hebben straks weer de regie over de inburgering en zullen in de brede intake en de begeleiding meer aandacht besteden aan gezondheid en welzijn van inburgeraars. Daarom zullen zij taalscholen vragen om meer aandacht voor deze onderwerpen in de inburgeringslessen. Deze middag geeft je ideeën over hoe je hier invulling aan kunt geven.

Voor wie?

De inspiratiemiddag is bedoeld voor docenten, cursistbegeleiders en coördinatoren van aanbieders.

Door wie?

Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen, Stichting Het Begint met Taal en ITTA bieden samen deze studiemiddag aan. Zo bundelen we onze expertise over gezondheid en taal!

“ Er ontstonden mooie gesprekken in de klas. Bijvoorbeeld over voeding en medicijnen. Maar ook over gevoelige onderwerpen, zoals psychische klachten.” (taaldocent)

Wanneer, waar en aanmelden

Datum: 14 juli 2021, 13.30 – 16.30
Locatie: online
Kosten: € 75,-
Maximaal aantal deelnemers: 50

Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier.