Arbeidsmarktgericht Inburgeren 

Inburgeren en participeren gaan hand in hand

Werken In Nederland (WIN)

In het project WIN heeft ITTA samen met de HIT Foundation en het COA een methodiek ontwikkeld voor een succesvolle integratie van oud- en nieuwkomers. Toeleiding naar de arbeidsmarkt gaat hierbij hand in hand met toeleiding naar het inburgeringsexamen.

Versterking van het individu

Het doel van dit traject was dat een deelnemer het inburgeringsexamen behaalt en werk vindt dat aansluit bij zijn/haar capaciteiten, kennis en wensen. Op die manier kan de deelnemer participeren in de Nederlandse maatschappij. In een programma, van maximaal een jaar, werden de volgende onderdelen integraal aangeboden:

  • Taalontwikkeling
  • Toeleiding naar het inburgeringsexamen
  • Sociale participatie
  • Gerichte voorbereiding op de arbeidsmarkt

Na een intensieve screening werden het doelperspectief bepaald en de nog te ontwikkelen competenties in kaart gebracht. Vervolgens werd de deelnemer toegeleid naar het inburgeringsexamen. 

Werken is winnen

Belangrijk voor het slagen van dit project was dat trajectuitvoerders, taal- en vakdocenten, reïntegratieconsulenten en praktijkbegeleiders een passende aanpak ontwikkelden. Maatwerk, de beroepspraktijk en de werkvloer staan hierbij  centraal. Het ITTA had in dit project een adviserende en coachende rol vanuit haar expertise op het gebied van NT2 en arbeidsmarkt(toeleiding).  Het resultaat van het traject was dat de deelnemers het beoogde doel behaalden: in het bezit van een passende betaalde baan en geslaagd voor inburgeringsexamen. Op basis van dit project is er een methodiek ontwikkeld en beschikbaar gemaakt voor anderen.

Lesmaterialen, methodiekbeschrijvingen en praktijkervaringen zijn verzameld op een dvd. Deze is gratis te bestellen bij het ITTA via info@itta.uva.nl

Meer informatie kunt u lezen in de beschrijving van het WIN traject.

Uitvoerende partners

Naast het COA en de HIT Foundation waren er ook andere partners betrokken bij het project. Arcus College, reïntegratiebedrijven Serin en K*Pabel en de Stichting Wereldwijd waren verantwoordelijk voor de uitvoering van de inburgeringstrajecten. Hieronder kunt u enkele voorbeelden zien van hoe dit er in de praktijk uitziet.

Een voorbeeld van taal leren in de praktijk bij Stichting Wereldwijd (2009).

 

Een voorbeeld van een leerwerkbedrijf Techniek van het Arcus College (2009).

Zie ook Training gecombineerde trajecten en Advies en Expertmeeting inburgering-vaktrajecten mbo