Training gecombineerde trajecten voor vluchtelingen

Beroepsonderwijs voor vluchtelingen en inburgeraars

'Blijven is meedoen'.

Vluchtelingen met verblijfsstatus moeten inburgeren en veel van hen zoeken een passende werkplek op de Nederlandse arbeidsmarkt.
Mbo scholen hebben de expertise, leeromgeving en faciliteiten om vluchtelingen een combinatie van inburgering en beroepsopleiding te bieden. In het verleden is hier veel ervaring mee opgedaan in zogenoemde geïntegreerde of gecombineerde trajecten. Deze trajecten combineren taal, maatschappij- en beroepenoriëntatie met kennis en vaardigheden voor het vak. De inburgeraar sluit af met een kwalificatie en is tegelijkertijd ingeburgerd.

Doel:

Visieontwikkeling en ontwikkelen van een passend opleidingsaanbod.


Inhoud:

Dagdeel 1 VISIEVORMING: HOE ZIET EEN PASSEND AANBOD ER UIT?

 • Kenmerken van de doelgroep
 • Bewijs van voldoende taalvaardigheid
 • Goed beeld van de Nederlandse samenleving
 • Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt
 • Een (vak)diploma op het juiste niveau

Dagdeel 2 TRAJECTONTWERP

 • Leerlijnen en lesprogramma's
 • Functionele taallessen (gericht op werk en samenleving)
 • Taalbewust beroepsonderwijs

Dagdeel 3 TRAJECTONTWERP

 • Toetsen, assessments, taalvolgsysteem
 • Taalportfolio
 • Praktijkopdrachten en buitenschoolse taken
 • Feedbackinstrumenten

Dagdeel 4 PROCESBEGELEIDING

 • Opzetten van trajecten, werving van deelnemers en bekostiging
 • Benaderen van de werkvloer, opzetten van buitenschools leren en het werven van werkgevers
 • Ketenmanagement: de juiste partners rond de tafel krijgen en projectbegeleiding

Aangepast aanbod op locatie is mogelijk.

Deelnemers:

• Vakdocenten
• Taaldocenten
• Werkplekbegeleiders
• Loopbaanbegeleiders
• Mentoren (mbo) en casemanagers (coa)

Tijdsinvestering:

Twee studiedagen

Datum:

Najaar 2018

Start bij minimaal acht deelnemers.

Locatie:

Amsterdam (op verzoek op locatie)

Contactpersoon:

Tiba Bolle

Inge van Meelis

Kosten:

€ 795

Prijsopgave voor twee studiedagen op locatie is mogelijk

Referenties

Deze training wordt gegeven in samenwerking met Bas Schuiling Consultancy