Formatief evalueren en maatwerk

in het mbo

Het driejarig praktijkonderzoek Grip op leerpotentieel geeft mbo-docenten extra repertoire in handen om het niveau van studenten in te schatten, de betrokkenheid van studenten te verhogen en ondersteuning op maat te bieden.

Formatief evalueren in het mbo

Formatief evalueren is een manier om samen met studenten vast te stellen wat zij kunnen en weten zonder formeel te toetsen. Formatief evalueren is een onmisbare basis onderwijs op maat. Gedurende het praktijkonderzoek Grip op leerpotentieel werkten docenten en onderzoekers werken samen een werkwijze voor formatief evalueren uit, die past bij de studenten uit de entree-opleiding en mbo-2 en de doelen van niveau 2F.

Implementatie en training

Uit het onderzoek zijn onder andere een aantal praktische publicaties voortgekomen:

Naast deze brochures is op basis van deze bevindingen door het ITTA en ECBO ontwikkeld:

  • een praktische training voor taaldocenten in het mbo;
  • een korte animatiefilm waarin het principe van formatief evalueren bij taal en rekenen wordt uitgelegd;
  • een masterclass voor vakgroepvoorzitters en onderwijsmanagers;
  • een online proeverij (45 minuten) ter kennismaken met formatief evalueren in het mbo. Neem contact op voor deze kennismaking.

Het onderzoek

De centrale vraag van het driejarig praktijkonderzoek (2017-2020) was: 'In hoeverre draagt het gebruik van formatieve toetstechnieken bij aan het wegwerken van achterstanden in taal- en rekenniveau?'

In de ontwikkelfase (2017-2018) zijn formatieve toetstechnieken en vervolginterventies voor taal en rekenen ontwikkeld en beproefd. Tijdens de uitvoerfase (2018-2019) is de werkwijze zowel kwalitatief als kwantitatief op effectiviteit onderzocht.  Op basis van ervaringen van docenten en studenten is de werkwijze verder uitgewerkt. In de afrondingsfase (2019-2020) is de werkwijze met bovenstaande publicaties mbo-breed beschikbaar gemaakt. Het onderzoek is gefinancierd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

Betrokken instellingen:

  • ECBO; Onderwijsadvies & Training (O&T) Universiteit Utrecht; ITTA Universteit van Amsterdam
  • ROC Albeda College,  ROC Aventus, ROC Da Vinci College, MBO Utrecht, ROC Midden Nederland, ROC Nova College, ROC Rijn IJssel, Zadkine Startcollege

Meer informatie: