Formatief evalueren en maatwerk

Formatief evalueren, maatwerk leveren en actief leren bij Nederlands of Engels in entree-opleidingen en mbo 2, 3, 4

Om maatwerk te leveren en te differentiëren, is het nodig om te weten wat een student al kan en weet en wat nog niet. Met werkvormen voor formatieve evaluatie meet je al tijdens het leerproces in hoeverre de studenten de stof beheersen. Je deelt deze informatie met studenten om hen te activeren.

Formatief evalueren en lesgeven op maat kan gerealiseerd worden door het inzetten interactieve werkvormen of tussentijdse toetsing gecombineerd met effectieve feedback. Deze werkwijze draagt ook bij aan eigenaarschap van leerlingen, hogere motivatie en betere leerprestaties. De training geeft u concrete handvatten om maatwerk en differentiatie in te zetten in entree-opleiding en mbo 2, 3 en 4.

Doel

In de werkbijeenkomsten ontdekt u hoe meer leerwinst behaald kan worden in uw lessen, aan de hand van voorbeelden en met technieken die passen bij het mbo.

Inhoud

U maakt kennis met eenvoudige, maar effectieve strategieen waarmee u tijdens het leerproces kunt inschatten wat de studenten wel of niet beheersen, wat al goed gaat en waar het precies spaak loopt. Op basis daarvan kunt u differentiëren en uw instructie of lesplan aanpassen. Daarnaast u maakt kennis met effectieve werkvormen om studenten actiever te betrekken bij het leerproces.

In de bijeenkomsten zult u:

  • kennismaken met formatief evalueren;
  • voorbeelden bekijken van toepassing;
  • werkvormen voor formatief  evalueren leren inzetten in verschillende fases van de les;
  • lesactiviteiten uitwerken om in de praktijkopdracht uit te proberen.

In de training wordt gebruik gemaakt van de ervaring en beproefde technieken uit het praktijkonderzoek Grip op leerpotentieel.

Eerst kennismaken met formatief evalueren in het mbo? Geef u hier op voor de volgende gratis online proeverij (45 minuten) op maandag 1 november om 16.00 uur.

In samenwerking met ECBO verzorgen wij ook de masterclass voor vakgroepvoorzitters en opleidingsmagagers. De masterclass is bedoeld voor managers die het formatief evalueren willen inbedden in hun opleiding. In de masterclass maak je uitgebreider kennis met de theorie en praktijk van formatief evalueren Je gaat vervolgens actief aan de slag met de implementatie van formatief evalueren in het curriculum.

Deelnemers

De groep bestaat uit maximaal 12 deelnemers.

Tijdsinvestering

Drie werkbijeenkomsten van een dagdeel. Bij elke bijeenkomst hoort een leesopdracht en een praktijkopdracht voor de eigen lespraktijk.

DatumIn overleg.
Locatie

De training wordt incompany verzorgd.  Zolang het nodig is zijn onze trainingen coronaproof op uw eigen locatie en/of online.

Contactpersoon

Inge van Meelis: inge.vanmeelis@itta.uva.nl

020 - 525 3844

Kosten

Op aanvraag.