Formatief evalueren en maatwerk

Training formatief evalueren en actief leren bij Nederlands of Engels in entree-opleidingen en mbo 2, 3, 4

Om maatwerk te leveren is het nodig om te weten wat een student al kan en weet en wat nog niet. Door tijdens de les formatief te handelen, wordt gedurende het leerproces duidelijk in hoeverre de studenten de stof beheersen en wat ze nog nodig hebben. Dit kan op een actieve manier, die studenten motiveert om mee te denken over hun leerproces.

Door de diversiteit van de doelgroep is differentieren in het mbo een hele opgave. Het inzetten interactieve werkvormen en formatief handelen gecombineerd met effectieve feedback geeft houvast. Deze werkwijze draagt ook bij aan eigenaarschap van leerlingen, ook in entree en mbo-2. Maak kennis met beproefde technieken en de ervaringen met deze werkwijze in entree-opleiding en mbo 2, 3 en 4.

Doel

In de werkbijeenkomsten ontdekt u hoe meer leerwinst behaald kan worden in uw lessen, aan de hand van voorbeelden en met technieken die passen bij het mbo.

Inhoud

U maakt kennis met eenvoudige, maar effectieve strategieen waarmee u tijdens het leerproces met de studenten kunt ontdekken wat al goed gaat en waar het precies spaak loopt. Door gebruik te maken van succescriteria en voorbeelden worden leerdoelen zichtbaar en concreet. Op basis daarvan kunt u gedifferentieerde feedback geven of uw instructie aanpassen.

Maak maakt kennis met effectieve werkvormen om studenten actiever te betrekken bij het leerproces. In de bijeenkomsten zult u:

  • kennismaken met (inter)actieve werkvormen voor formatief handelen;
  • voorbeelden bekijken van toepassing;
  • werkvormen voor formatief handelen leren inzetten in verschillende fases van de les;
  • lesactiviteiten uitwerken om in de praktijk uit te proberen.

In de training wordt gebruik gemaakt van de ervaring en beproefde technieken uit het praktijkonderzoek Grip op leerpotentieel.

Eerst kennismaken met formatief evalueren in het mbo? Neem contact op voor een online proeverij (45 minuten).

In samenwerking met ECBO verzorgen wij ook de masterclass voor vakgroepvoorzitters en opleidingsmagagers. De masterclass is bedoeld voor managers die het formatief evalueren willen inbedden in hun opleiding. In de masterclass maak je uitgebreider kennis met de theorie en praktijk van formatief evalueren Je gaat vervolgens actief aan de slag met de implementatie van formatief evalueren in het curriculum.

Deelnemers

De groep bestaat uit maximaal 12 deelnemers.

Tijdsinvestering

Drie werkbijeenkomsten van een dagdeel. Bij elke bijeenkomst hoort een leesopdracht en een praktijkopdracht voor de eigen lespraktijk.

DatumIn overleg.
Locatie

De training wordt incompany verzorgd. De training kan op uw eigen locatie en/of online plaatsvinden.

Contactpersoon

Inge van Meelis: inge.vanmeelis@itta.uva.nl

020 - 246 6166

Kosten

Op aanvraag.