Het Ei van Columbus

Een programma voor Taal, Ouderbetrokkenheid en Participatie (TOP)

Bekijk en download de documenten van het Ei van Columbus

Het programma Het Ei van Columbus verbindt de taalontwikkeling van ouders aan die van hun kinderen. Taalontwikkeling, ouderbetrokkenheid, versterking van het educatief thuismilieu en werken aan schoolsucces komen hierin samen. Uit pilots uitgevoerd door de PO-raad blijkt dat de taalvaardigheid van leerlingen én ouders daadwerkelijk verbetert met de aanpak van Het Ei van Columbus.

 Het Ei van Columbus

Scholen die met Het Ei van Columbus werken, koppelen het taalonderwijs van de VVE/basisschool aan een oudercursus. Kinderen en ouders krijgen dezelfde woordenschat aangeboden. Ouders leren bovendien hoe zij met hun kinderen die woorden kunnen oefenen en hun taal verder vergroten. Het mes snijdt zo aan twee kanten: zowel ouder als kind ontwikkelen taalvaardigheid. Met het pakket kan een oudercursus worden gegeven.

De oudercursus bestaat uit vier vaste onderdelen:  

 1. Woorden
  Ouders leren de woorden die hun kinderen op de voorschool en in de kleutergroepen aangeboden krijgen. De woorden worden in de oudercursus aangeboden met de praatplaten en clusterplaten (woordwebben) van Logo 3000.
 2. Met je kind
  De ouders leren bij dit onderdeel hoe zij thuis met hun kind educatieve activiteiten kunnen doen. Het belang van interactie (in de moedertaal en/of in het Nederlands) met het kind wordt nadrukkelijk onder de aandacht gebracht.
 3. Gesprekken
  Dit lesonderdeel wordt bepaald door de schoolkalender: rapportgesprekken, ouderavonden, themabijeenkomsten voor ouders, feesten en projecten in de klas waarbij ouders helpen. De ouders worden op de deelname aan deze activiteiten voorbereid in de oudercursus.
 4. Eigen werk
  Tijdens dit onderdeel maken de ouders verwerkingsoefeningen. Ze werken met werkbladen waarin de woordwebben en praatplaten van het Logo 3000-materiaal onderwerp zijn. Er zijn werkbladen voor drie subgroepen: Alfa, Beginners en Plus.

Ouder-kindworkshops

Ouders met een taalvaardigheid boven beginnersniveau kunnen aan hun vaardigheden werken in ouder-kindworkshops. Ouders oefenen met taalontwikkelende educatieve activiteiten en brengen deze direct in de praktijk, tijdens de les op school mét hun kind.

Achtergond

De basis van Het Ei van Columbus is de Basiswoordenlijst Amsterdamse Kleuters (BAK), ontwikkeld door het ITTA. Deze woorden zijn verwerkt in het lesmateriaal  Logo 3000 (Rezulto Onderwijsadvies BV). Het lespakket bestaat uit een handleiding en verschillende materialen. Het ITTA ontwikkelde rond diezelfde woorden werkbladen voor ouders. Voor het opzetten van de oudercursus zijn er handreikingen en overzichten, monitorinstrumenten en lesopzetten.

Meer informatie

Opzetten oudercursus Het Ei van Columbus

Zelf een oudercursus Het Ei van Columbus opzetten? Kijk op de pagina Train-de-trainer Het Ei van Columbus
Contactpersoon: Bart Siekman