Leesbegrip in beeld

Praktijkgericht onderzoek naar dynamisch toetsen

Begrijpend lezen vraagt verschillende vaardigheden van een leerling. Zo moet de leerling woorden kunnen lezen, woorden begrijpen en verbanden tussen zinnen kunnen leggen. Om passend begrijpend leesonderwijs te bieden, wil je naast het leesniveau ook weten hóe de leerlingen lezen. Het praktijkgerichte onderzoek Leesbegrip in Beeld speelt hier op in.

Dynamisch toetsen

Bij deze vorm van toetsing krijgen leerlingen tijdens de toets gerichte feedback en de kans zichzelf te verbeteren. Zo krijg je niet alleen zicht op het niveau van de leerling, maar ook hóe dat vaardigheidsniveau door middel van onderwijs te beïnvloeden is.
 

Resultaten

Ondanks dat het leerpotentieel van leerlingen lastig bleek vast te stellen, laat het praktijkgerichte onderzoek positieve resultaten zien:

  • Leesleerprofielen bieden uitkomst in het stimuleren van leesbegrip.
  • Leerkrachten ervaren meerwaarde van rapportages waarin resultaten van diverse opdrachten in samenhang gepresenteerd worden.
  • De directe koppeling met concrete lesactiviteiten geeft leerkrachten houvast om alle leerlingen een passend lesaanbod aan te bieden.
  • Dat leerkrachten professionalisering belangrijk vonden bij het bepalen van onderwijsaanbod op basis van leesleerprofielen.


Wilt u meer weten?

Meer informatie over het onderzoek vindt u hier.