LLO-Collectief | Professionalisering van beroepsvakdocenten en praktijkopleiders

Gericht op het begeleiden van deelnemers met beperkte basisvaardigheden in LLO-trajecten

In het kader van het LLO-Collectief – Leven Lang Ontwikkelen – wordt er in twee pilotregio’s, Twente en Zuidoost Brabant, passend scholingsaanbod ontwikkeld om met en voor de LLO-doelgroep te werken aan een toekomstperspectief en een duurzame plek op de arbeidsmarkt. Het gaat om volwassenen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, die geen gebruik kunnen maken van het regulier beroepsgericht scholingsaanbod vanwege onvoldoende basisvaardigheden: laaggeletterdheid, gecijferdheid en digitale vaardigheden.

Onze opdracht

Het ITTA is door het Ministerie van OCW uitgenodigd om binnen het LLO-Collectief professionalisering voor beroepsvakdocenten en praktijkopleiders te realiseren. De professionalisering is gericht op het werken met deelnemers met beperkte basisvaardigheden in de LLO-trajecten. Het gaat daarbij om het optimaliseren van de begeleiding en de didactiek, zodat de basisvaardigheden én beroepsvaardigheden van de deelnemers in samenhang kunnen groeien en zij kunnen groeien in zelfredzaamheid. 
Tegelijkertijd werkt Stichting Lezen en Schrijven aan de professionalisering van professionals binnen gemeenten, werkgevers, bemiddelaars en netwerkorganisaties. 
 

Opbrengst

  • Professionaliseringsmateriaal voor beroepsvakdocenten en praktijkopleiders op het gebied van begeleiden van deelnemers met beperkte basisvaardigheden, toegespitst op LLO-trajecten.
  • Trainingsactiviteiten in de pilot-regio’s.

 

Waar staan we? 

In augustus 2023 is het project van start gegaan. Fase 1, het ontwikkelen van een competentieprofiel voor beroepsvakdocenten en praktijkopleiders, is afgerond. In deze fase hebben we input opgehaald van docenten uit de pilotregio’s en feedbackrondes gehad met experts uit het veld vanuit heel het land.

Op dit moment zijn we bezig met het ontwikkelen van de module. Eind februari leveren we de module op en gaan we aan de slag met de ontwikkeling van het trainingsprogramma.
 

Wat hebben we nodig? 

  • Meedenkers voor de co-creatiesessies en veldraadplegingen over de vorm en inhoud van de professionalisering.  
  • We zoeken professionals die in de verschillende fases input en feedback willen geven. Denk aan: beroepsvakdocenten, praktijkopleiders, projectleiders, opleiders uit bedrijven, werkgevers, coördinatoren en toeleiders. Meedenkers kunnen contact opnemen met Maxime van der Voorn (maxime.vandervoorn@itta.uva.nl)

 

Mijlpalen 

 

 

 

 

 

In augustus 2023 is het project van start gegaan. In elke fase betrekken we docenten uit de pilotregio’s en experts uit het veld vanuit heel het land. Fase 1, het ontwikkelen van een competentieprofiel voor beroepsvakdocenten en praktijkopleiders, is afgerond. Op dit moment zijn we bezig met het ontwikkelen van de module, bestaande uit een overzicht van leereenheden en bijbehorende bronnen. Eind februari leveren we de module op en gaan we aan de slag met de ontwikkeling van het trainingsprogramma. De training wordt opgeleverd in december 2024. Het is de bedoeling dat het project in april 2025 uitrolt naar de achttien andere arbeidsmarktregio’s. 

 

Meer informatie

Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Inge van Meelis, Anja Valk of Maxime van der Voorn.