Samenwerken met ouders in de kinderopvang

'Je wilt toch het beste voor je kind?'

We willen allemaal het beste voor onze kinderen, maar wat dat beste is, daar denken mensen heel verschillend over. Deze constatering vormt de basis voor de samenwerking tussen ITTA en Biblionet Drenthe waarin we samen met kinderopvangorganisaties Kinderwereld en Gans Anderz én hun ouders onderzochten hoe we de kinderen het beste kunnen helpen bij hun taalontwikkeling.

Samenwerken met NT1-ouders

Een deel van de ouders van Kinderwereld en Gans Anderz komt uit de nabijgelegen kampen. Deze ouders leven in het algemeen in een laag sociaaleconomisch milieu en een vervolgopleiding na de leerplicht komt niet veel voor.  Voor organisaties als de voorscholen en de bibliotheek kan het daarom een uitdaging zijn om met hen samen te werken, aangezien de ideeën over (het belang van) school nogal uit elkaar liggen. Daarom was de insteek van dit project om te onderzoeken waar ouders en bibliotheek elkaar kunnen vinden, zodat we kinderen optimaal konden ondersteunen in hun (taal)ontwikkeling. Een sleutelwoord hierin was aansluiting: hoe konden we ons aanbod afstemmen op de wensen van ouders? De instrumenten, activiteiten en artikelen die je op deze pagina vindt, geven dit proces van samenwerking weer.

Film Samenwerken met ouders in de kinderopvang

Een van kinderopvangorganisaties in het project was Gans Anderz. Om te laten zien hoe we hebben samengewerkt in het project, hebben we onderstaande film gemaakt.

Voor ouders

Als ouder ken jij je kind het beste! Daarom ben jij onmisbaar bij de ontwikkeling van je kind. Ook bij de taalontwikkeling kun je veel doen. Wil je hier tips voor? Bekijk dan onderstaande filmpjes!

Tip 1 -  Veel praten en spelen helpt bij de taalontwikkeling

Tip 2 - Gebruik je eigen taal en het Nederlands allebei

Tip 3 - Werk samen met de kinderopvang

Gesprekken voeren met ouders

De leerwensen en behoeften van ouders zijn de basis van dit project. Om deze gestructureerd in kaart te kunnen brengen, ontwikkelden we een handleiding voor het voeren van gesprekken met ouders en een bijbehorend spel. Deze zijn hieronder te downloaden.


 Activiteitenklapper en ouderbijeenkomst

 In het voorjaar van 2021 en in september 2021 hebben pilots plaatsgevonden met aanbod dat aansloot op de wensen en behoeften van ouders. Deze hebben geresulteerd in de   activiteitenklapper Speelplezier voor Thuis en de  ouderbijeenkomst Samen voor je kind. Deze zijn hieronder te downloaden.Stappenplan met handvatten en tips voor bibliotheken

Op basis van de pilots, de gesprekken met ouders, pedagogisch medewerkers van kinderopvangorganisaties en hun directies, hebben we een stappenplan geformuleerd waarmee bibliotheekorganisaties de samenwerking met kinderopvangorganisaties vorm kunnen geven. Iedere stap is voorzien van tips en werkbladen waarmee je direct aan de slag kunt.

Download hier het stappenplan om de samenwerking met ouders vorm te geven.

In de praktijk: Kinderwereld

Hoe zag het vormgeven van de samenwerking er in de praktijk uit? Welke stappen zijn er genomen, wat werkte goed en wat minder? Carla Boers-Rieken, educatieadviseur bij Biblionet Drenthe, volgde de pilot op de voet bij een van de deelnemende projectpartners: Kinderwereld.

Download hier het praktijkvoorbeeld van Kinderwereld.


Aanvullingen op het Handboek Hoger Bereik

Het project Samenwerken met ouders in de kinderopvang heeft het basisprincipe gevolgd van het Handboek Hoger Bereik (Lost Lemon, 2018): iteratief werken, oftewel: vraaggericht werken. Bart Siekman en Esra van den Aker legden de werkwijze van het project naast de stappen in het Handboek. Het doel hiervan was om adviezen en aanvulling op te stellen op het moment dat het Handboek wordt ingezet in de samenwerking met kinderopvangorganisaties.

Download hier het artikel Het Handboek Hoger Bereik in de Praktijk.

Meer informatie en contact

Dit project werd mogelijk gemaakt met een subsidie van Tel mee met Taal, het landelijke actieprogramma van de overheid om laaggeletterdheid tegen te gaan. Wil je meer informatie over dit project? Neem dan contact op met Manouk van den Brink.