Taalassessments op maat van het beroep

Ontwikkeling assessments en protocol Instellingsexamen talen

Docenten van ROC West Brabant ontwierpen bij hun eigen beroepsrichting passende examenprotocollen, beoordelingsformulieren en opdrachten. Zij deden dat tijdens de training ‘Ontwikkeling Instellingsexamen Nederlands mbo’ voor de domeinen schrijven en mondelinge taalvaardigheid.

Werkwijze training

De training reikte de deelnemers kennis aan rond wet- en regelgeving, kwaliteitscriteria examens en de eisen aan de instellingsexamens. Vervolgens ontwikkelden zij onder begeleiding van de trainer eigen toetsplannen, beoordelingsinstrumenten en examenopgaven.

Samenwerken per sector

Zij werkten in teams van verwante sectoren, zodat de opgaven voor de kandidaten optimaal konden aansluiten bij de beroepsopleidingen. Deelnemers presenteerden de ontwikkelde instrumenten aan elkaar en bespraken deze kritisch. Ook werden de concept-instrumenten uitgeprobeerd op de eigen leerlingen.

Opbrengst

Aan het eind van de training beschikten de docenten over een complete set van exameninstrumenten voor Schrijven en Spreken/Gesprekken voeren op niveau 2F en 3F. Deze sets dienen tevens als voorbeeld voor ontwikkeling van nieuwe assessments binnen de eigen beroepsrichting.

Proefafname

Diverse deelnemers gebruikten de instrumenten voor het afnemen van de eerste (proef) toetsen voor het Instellingsexamen Nederlands. De deelnemers waren zeer over te spreken dat de training naast kennis en vaardigheden ook concrete en direct inzetbare producten opleverde.

Meer informatie