Leer een instellingsexamen ontwikkelen

Voor taal- en vakdocenten en materiaalontwikkelaars in het mbo

In vier bijeenkomsten ontwikkelt u praktijkgerichte taalassessments, die direct ingezet kunnen worden. Afhankelijk van uw onderwijsmodel kiest u voor een algemeen instellingsexamen of een examen gericht op een bepaalde beroepssector.

Doel: U kunt een instellingsexamen ontwikkelen dat past bij uw eigen onderwijsmodel.
Inhoud: Deelnemers ontwikkelen instrumenten waarmee studenten beoordeeld kunnen worden in de (beroeps)praktijk op de vaardigheden spreken, schrijven en gesprekken voeren op niveau 2F of 3F. Uw eigen formats en beoordelingsinstrumenten kunnen als basis dienen.
Deelnemers: Maximaal 12
Tijdsinvestering: Vier dagdelen
Contactpersoon: Lies Alons - lies.alons@itta.uva.nl

Inge van Meelis - inge.vanmeelis@itta.uva.nl

 Kosten:

Op aanvraag

Referenties

Het ITTA heeft op meerdere regionale opleidingscentra taalbeoordelaars opgeleid en gecertificeerd. Daarnaast heeft het ITTA voor diverse opdrachtgevers instellingsexamens Nederlands ontwikkeld.

Het ITTA trainde en certificeerde de examinatoren voor het inburgeringsexamen, in samenwerking met Bureau ICE en Cito.