Duidelijke Taal!

Auteur:

Simon Verhallen (red.)


Publicatiedatum: 1997
Type publicatie: Archief

Duidelijke Taal! is een multimediaal pakket voor gebruik in het volwassenenonderwijs, de beroepseducatie en bedrijfsopleidingen, en voor zelfstandig lerende volwassenen.

Het materiaal is bestemd voor allochtonen en lagergeschoolde Nederlanders. Beginniveau A2/1F. Doel is het vergroten van de communicatieve vaardigheden die nodig zijn om met actuele onderwerpen op de hedendaagse werkvloer om te gaan. Duidelijke Taal! bestaat uit: 16 televisie/videoprogramma's, 16 radio/audioprogramma's, een cursusboek met informatie, opdrachten, gesproken woordenlijsten, uitspraak en melodielessen en sleutels, en een docentenhandleiding.