Handleiding basislijst schooltaalwoorden vmbo

Werken aan woordenschat in de zaakvakken

Auteur:

Lies Alons en Femke Scheltinga


Publicatiedatum: 2016

Succes bij begrijpend lezen is erg afhankelijk van de woordkennis van een leerling. Een grote groep leerlingen op het vmbo heeft problemen met leesvaardigheid en dus ook met woordenschat.

In opdracht van de Gemeente Amsterdam heeft het ITTA de Basislijst Schooltaalwoorden vmbo ontwikkeld. Deze basislijst bestaat uit 1600 algemene schooltaalwoorden en vakwoorden. Het zijn woorden die door taalvaardige leerlingen wel worden beheerst, maar vaak niet door de minder taalvaardige leerlingen. Kennis van deze woorden is voorwaardelijk voor tekstbegrip in de zaakvakken.

De Basislijst Schooltaalwoorden vmbo is bedoeld voor de docent Nederlands én de zaakvakdocenten én hun leerlingen. De docenten zijn verantwoordelijk voor hun eigen pakket woorden op de lijst. Dat betekent dat zij die woorden moeten aanbieden, oefenen en terugvragen. Daarbij is werken aan woordenschat dus een gezamenlijk project voor de docenten in de onderbouw. Aan het einde van de onderbouw kennen alle leerlingen de hele verzameling woorden en kunnen ze die ook gebruiken. Deze woordenlijst is ontwikkeld voor de Amsterdamse V(S)O scholen.

Klik hier voor de: Handleiding Basislijst schooltaalwoorden vmbo (2015)

Voor wie?

Docenten Nederlands en hun collega’s vakdocenten (biologie, wiskunde, natuurkunde, mens & maatschappij en economie) in het V(S)O. Ook voor (vak)docenten in de ISK is deze lijst een bruikbaar middel om doelgericht te werken aan de basiswoordenschat van leerlingen.

Ondersteuning

Wilt u ondersteuning bij het werken met de Basislijst? In de training Schoolbreed werken aan woordenschat leert u hoe u - met het hele team - met de woordenlijst in de hand gericht kunt werken aan woordenschatuitbreiding.

Verantwoording

In het document Verantwoording bij Basislijst schooltaalwoorden vmbo kunt u lezen hoe de woordenlijst is samengesteld.