Schoolbreed werken aan woordenschat

Serie van drie studiemiddagen voor taal- en vakdocenten (ISK, PrO en vmbo)

Woorden zijn de bouwstenen van een taal: woordenschat is cruciaal om taal te begrijpen en taal te gebruiken. Voor veel leerlingen in de ISK, het praktijkonderwijs of het vmbo is woordenschat een aandachtspunt. Welke woorden hebben (NT2-)leerlingen nodig? Wat kun je als docent bieden en hoe besteed je in de vaklessen aandacht aan woordenschat? In deze korte praktijkgerichte scholing krijg je handreikingen en tips om schoolbreed gericht te werken aan woordenschatontwikkeling.

Doel:Je krijgt handvatten om de woordenschat van je leerlingen (NT2-leerlingen en/of vmbo-leerlingen) doelgericht te ontwikkelen. Je leert hoe je, onder andere met behulp van de Basislijst Schooltaalwoorden vmbo, met het hele team schoolbreed en in alle vakken kunt werken aan woordenschat.
Inhoud:

In de korte scholing gaan we onder andere aan de slag met deze vragen:

  • Hoe zorg je ervoor dat alle leerlingen genoeg woorden kennen om uitleg en teksten in alle vakken goed te kunnen begrijpen?
  • Welke woorden zijn noodzakelijk om teksten en instructies goed te begrijpen?
  • Hoe leren leerlingen deze woorden snel en goed?
  • Hoe werken taal- en vakdocenten met elkaar samen om de woordenschat te laten groeien?
Deelnemers:

De scholing is bedoeld voor docententeams, zowel taal- als vakdocenten (ISK, PrO en vmbo).

Tijdsinvestering:

Drie dagdelen met een tussentijdse praktijkopdracht

Locatie:

Op locatie met het hele team

Contactpersoon:

Anne Marije de Goeijen | annemarije.degoeijen@itta.uva.nl
Luce van Donkersgoed | luce.vandonkersgoed@itta.uva.nl

Kosten:

Op aanvraag

Referenties

Het ITTA heeft veel scholen in Amsterdam en omstreken begeleid bij het gezamenlijk ontwikkelen van een teambrede aanpak voor woordenschat. Deze aanpak wordt ook met succes uitgevoerd op ISK's.

Het ITTA is al dertig jaar actief in het onderwijs aan nieuwkomers in de ISK en kent de praktijk van binnen en van buiten. Wij voeren scholingstrajecten op maat uit, bij diverse ISK’s in Nederland. Het ITTA verzorgt coaching en advisering op maat bij diverse ISK’s in Nederland, heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van lesmaterialen (onder andere Zebra, Kennis in de Klas), ontwikkelt voorbeeldcurricula en begeleidt taalbeleidsprojecten op dit terrein. Als inhoudelijk projectleider heeft het ITTA uitstroomprofielen en leerlijnen in de ISK (routes) ontwikkeld, in samenwerking met LOWAN-vo. Ook ontwikkelde het ITTA de Leerlijn Alfabetisering ISK, in samenwerking met alfa-ISK-docenten en Schoolinfo.