Inburgering en Reïntegratie

Auteur:

Elwine Halewijn, Femmy Witte, Simon Verhallen - IT


Publicatiedatum: 2004
Type publicatie: Archief

"Een praktische verkenning van mogelijkheden voor de combinatie Reïntegratie - Inburgering nieuwe stijl" (Verslag Werkconferentie Inburgering en Reïntegratie, 29 juni 2004)

Deze studie is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Justitie, Directe Coördinatie Integratie Minderheden.

Uitgever:
ITTA

Deze uitgave is niet meer verkrijgbaar.