Leescoaches zijn lief, leuk, aardig, maar praten en lachen soms veel!

Samen lezen in het voortgezet onderwijs

Auteur:

Lies Alons & Femke Scheltinga


Publicatiedatum: 2014

Artikel in LES 189. Leerlingen in het voortgezet onderwijs die moeite hebben met lezen, zijn vaak minder gemotiveerd om zelfstandig te lezen. Om het lezen te stimuleren is het daarom van belang om naast aandacht voor leestechniek en leesstrategieën ook aandacht aan leesmotivatie te besteden.

In het project Leescoaches in het vo1 heeft het ITTA een werkwijze ontwikkeld en geëvalueerd waarin vmbo-leerlingen in de brugklas met een leescoach (tutor) oefenen om hun leesvaardigheid te verbeteren.