Nederlands op de Werkvloer voor de Schoonmaaksector

Een cursus voor (potentiële) vakbondsleden in de schoonmaaksector

Auteur:

Bregje Kaars Sijpesteijn, Lies Alons, Petra Popma


Publicatiedatum: 1998
Type publicatie: Archief

Centraal staat de CAO en de problematiek rond arbeidsvoorwaarden. Thema's zijn: De vakbond in de schoonmaak; Praten op het werk; Rechten en plichten rond personeelszaken; De arbeidsovereenkomst en de CAO; Rechten en plichten rond het salarisstrookje; Werkoverleg en functioneringsgesprek; Rechten en plichten rond arbeidsconflicten; Actief in de vakbond.

 In verschillende thema's is aandacht voor arbeidsomstandigheden en veiligheid. Aan de hand van semi-authentieke opnames, leesteksten, en buitenschoolse opdrachten leren de cursisten hun eigen rechten en plichten beter kennen, en erover communiceren bij onduidelijkheden of arbeidscon-flicten. Het materiaal beslaat 80 lesuren. Instapniveau is minimaal NT2-niveau A2/1F lezen en luisteren.