Samen kom je verder...

Doorstroom van internationale schakelklas naar mbo

Auteur:

Lies Alons


Publicatiedatum: 2017

In dit artikel pleit Lies Alons ervoor dat vanaf dat een leerling de ISK binnenkomt, het doelperspectief centraal staat. Zo gaat de leerling doelgericht te werk en kan er beter gewerkt worden aan doorstroom naar regulier (vervolg)onderwijs. Wat is er nodig om doelen van leerlingen daadwerkelijk te bereiken?

De toestroom van vluchtelingen heeft in de afgelopen periode gezorgd voor een grote toename van leerlingen in de  internationale schakelklas (meer dan 10.000 leerlingen in circa 120 ISK’s in het schooljaar 2015 - 2016). Bestaande ISK’s zijn uitgebreid met extra groepen leerlingen en er zijn nieuwe ISK’s opgericht. Al deze leerlingen stromen binnen een of twee jaar door naar het regulier onderwijs. In de praktijk blijkt dat veel ISK-leerlingen doorstromen naar een vorm van onderwijs onder hun niveau.

Tijdschrift Les, nr. 201, maart 2017 - Samen kom je verder...Doorstroom van internationale schakelklas naar mbo