Alfabetisering in de ISK

Serie van twee studiemiddagen voor docenten in de ISK

In deze actieve training komen inhoud en didactiek aan bod: welke materialen en werkvormen zijn effectief? Hoe werk je doelgericht en activerend met alfaleerlingen in de ISK? Hoe laat je leerlingen zelfstandig en samen leren en hoe ziet een leerlijn in de alfaklas eruit? Het ITTA ontwikkelde de Leerlijn Alfabetisering ISK en het lesmateriaal Alfataal, in samenwerking met ervaren alfadocenten. Met deze training wordt u handig in het gebruik van deze materialen, en meer, om eigen lessen vorm te geven. In de training wordt aangesloten op uw eigen onderwijssituatie.

WEGENS ZIEKTE UITGESTELD

Doel

U kunt activerende didactiek inzetten en gedifferentieerd werken met leerlingen die nog bezig zijn met in het Nederlands te leren lezen en schrijven.

Inhoud

Onderwerpen die aan bod komen zijn: het werken aan spreek- en luistervaardigheid en lees- en schrijfvaardigheid. Daarbij is er aandacht voor hoe je snel van start gaat in de alfaklas, hoe je kunt differentiëren en hoe je leerlingen zelfstandig kunt leren werken. Het is een praktische training, waarin ruimte is voor het delen van ervaringen.

Deelnemers

Deze training is bedoeld voor alfadocenten in de ISK.

Aantal deelnemers: maximaal 12

Tijdsinvestering
  • Twee bijeenkomsten van een dagdeel (2 x 3 uur)
  • Een voorbereidende opdracht (2 uur)
  • Een tussentijdse praktijkopdracht (2 uur)
  • Eindopdracht (8 uur).

Op de eindopdracht krijgt u schriftelijk feedback van de trainer.

Data
  • nieuwe data volgen begin februari 2024
Locatie

Deze training wordt online verzorgd.  Deze training kan ook als teamscholing op uw locatie plaatsvinden.

contactpersoon

Petra Popma: petra.popma@itta.uva.nl.

Kosten
  • Incompany: op aanvraag
  • Open inschrijving € 475,-
Referenties

Het ITTA is al meer dan 30 jaar actief in het onderwijs aan nieuwkomers in de ISK en kent de praktijk van binnen en van buiten. Wij voeren scholingstrajecten op maat uit, bij diverse ISK’s in Nederland. Het ITTA verzorgt coaching en advisering op maat bij diverse ISK’s in Nederland, heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van lesmaterialen (onder andere Zebra, KIK Kennis in de Klas), ontwikkelt voorbeeldcurricula en begeleidt taalbeleidsprojecten op dit terrein. Als inhoudelijk projectleider heeft het ITTA uitstroomprofielen en leerlijnen in de ISK (routes) ontwikkeld, in samenwerking met LOWAN-vo.

Voor de doelgroep alfadocenten in de ISK ontwikkelde het ITTA de Leerlijn Alfabetisering ISK en Alfataal, in samenwerking met een expertteam van alfa-ISK docenten en Schoolinfo, in opdracht van de VO-raad..

Trainers in de ISK zijn ervaren NT2-/ISK-experts.