Alle ouders bij school betrokken

Scholing voor mentoren en oudercoördinatoren in het voortgezet onderwijs

Hoe kunnen we ouders meer betrekken bij het leren van hun kind? Hoe blijf ik in gesprek met de ouders op onze school? Dat zijn vragen die leven in het voortgezet onderwijs. Om scholen hierbij te ondersteunen bij het intensiveren van de ouderbetrokkenheid heeft het ITTA in samenwerking met de UvA een oudercursus ontwikkeld: Mijn kind op de middelbare school. Deze cursus bestaat uit acht bijeenkomsten en kan gegeven worden door een mentor of oudercoördinator. Hoe u dit op uw school aanpakt, leert u in deze scholing. 

Doel

U heeft voldoende handvatten om de oudercursus Mijn kind op de middelbare school bij u op school vorm te geven en te verzorgen.

U kent de achtergrond en opbouw van de cursus, bent bekend met de materialen en werkvormen en weet hoe u de ouders kunt ondersteunen in het versterken van de interactievaardigheden. 

Inhoud

Bij de opzet van de oudercursus is uitgegaan van wat ouders nodig hebben om op informele wijze met hun opgroeiende kind over school te spreken, hen op een coachende manier te ondersteunen bij schoolse taken en aspiratie en motivatie te stimuleren. De focus ligt daarbij op de ontwikkeling van interactievaardigheden van ouders om zo tot een verrijking van het educatief thuismilieu te komen.
In deze scholing leert u hoe u een dergelijke training kunt opzetten en krijgt u handreikingen om de ouders op passende wijze te begeleiden. 

Deelnemers

Aan de cursus kunnen maximaal twaalf personen deelnemen. 

Tijdsinvestering

De scholing bestaat uit twee dagdelen met een tussentijdse praktijkopdracht. 

Datum

Op aanvraag

Locatie

Amsterdam, Universiteit van Amsterdam

Deze scholing kan ook incompany worden uitgevoerd, bijvoorbeeld voor de scholen van een schoolbestuur of verschillende scholen in een gemeente. 

Contactpersoon

Lies Alons

Kosten

Op aanvraag

Referenties

Het ITTA is een kennisinstituut voor Nederlands als eerste en tweede taal dat met kennis van zaken én maatschappelijke betrokkenheid wil bijdragen aan kwaliteitsontwikkeling van het onderwijs. Het ITTA is al jaren actief op het thema Taal en Ouderbetrokkenheid en verzorgde onder andere het Expertisecentrum Taalontwikkeling, Ouderbetrokkenheid en Participatie (TOP). Met een scholing uitgevoerd door het ITTA haalt u een expert in huis op het gebied van taalontwikkeling en ouderbetrokkenheid, met brede kennis van het beroep van leerkrachten in het voortgezet onderwijs.