Basismodule NT2 voor docenten in de ISK

NT2 in drie bijeenkomsten

Speciaal voor nieuwe docenten in de ISK is er de scholing Basismodule NT2. In drie bijeenkomsten komt aan bod hoe je leerlingen van 12 tot 18 jaar effectief Nederlands leert. Wat heeft de leerling nodig, hoe ziet een goede les eruit en hoe kun je lesmateriaal zinvol inzetten?

Doel

Deelnemers krijgen een basis aan kennis en vaardigheden NT2. De focus ligt daarbij op de didactiek van Nederlands als tweede taal in de ISK.

Vanuit een basis aan kennis van NT2-didactiek maakt de docent aan de hand van concrete opdrachten een praktische vertaling naar de eigen lespraktijk in de ISK. De volgende onderwerpen komen aan bod: 

  • Een tweede taal leren in de ISK: wat kenmerkt de NT2-leerling en hoe leert de leerling een nieuwe taal?
  • Basisprincipes didactiek NT2: hoe verzorg je een effectieve les NT2?
  • Werken aan woordenschat: hoe breid je de woordenschat actief en in elke les uit?
Inhoud

In de bijeenkomsten wordt aandacht besteed aan doelgericht werken en activerende werkvormen, met aandacht voor de specifieke leersituatie en leervragen van jongeren van 12 tot 18 jaar. 

De scholing start met een digitale intake en een startopdracht. Tussen bijeenkomsten in zijn er praktijkopdrachten die individueel of in een leerteam worden uitgevoerd en waar de deelnemer individueel feedback op krijgt.

Deelnemers

Deze scholing is bedoeld voor docenten die recent gestart zijn in de ISK.

Tijdsinvestering

De scholing bestaat uit drie bijeenkomsten van een dagdeel. Daarnaast besteedt de deelnemer tijd aan het bestuderen van de literatuur, de ontwikkeling en uitvoering van praktijkopdrachten (individueel en/of in een duo).

Bewijs van deelname

Wanneer deelnemers 100% aanwezig zijn geweest en alle opdrachten hebben uitgevoerd met een voldoende resultaat, ontvangen zij een certificaat van het ITTA.

Locatie

De bijeenkomsten vinden plaats in Amsterdam (en/of online) of op eigen locatie, bij een incompanytraining .

Aanmelden
Op dit moment is de opleiding niet bezig maar u kunt zich op een wachtlijst laten plaatsen door een mail te sturen naar info@itta.uva.nl. Indien er nieuwe data beschikbaar zijn krijgt u bericht van ons.
Data
n.t.b.
Contactpersoon

Lies Alons: lies.alons@itta.uva.nl 020 - 246 6166
Anne Marije de Goeijen: annemarije.degoeijen@itta.uva.nl

Kosten

Incompany: op aanvraag

Referenties

Het ITTA is al ruim 30 jaar actief in het onderwijs aan nieuwkomers en kent de praktijk van binnen en van buiten. Wij voeren scholingstrajecten op maat uit (ISK's en regulier onderwijs). Het ITTA verzorgt coaching en advisering, heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van lesmaterialen, ontwikkelt voorbeeldcurricula en begeleidt taalbeleidsprojecten op dit terrein. Als inhoudelijk projectleider is het ITTA betrokken bij de ontwikkeling van uitstroomprofielen en leerlijnen in de ISK en de Handreiking NT2 voor docenten in het praktijkonderwijs (in samenwerking met LOWAN-vo).