Coaching taalontwikkelende didactiek in het mbo

Ondersteuning en begeleiding op maat voor projectleiders taal, (taal)docenten, vakgroepen en opleidingsteams, in de entree en de niveau 2, 3 en 4 opleidingen

Door de taalontwikkeling aan de vakontwikkeling te koppelen wordt het taalonderwijs zinvol en contextrijk. Dit werkt activerend en motiverend voor studenten en versterkt daardoor de taalontwikkeling. Voor studenten die behoefte hebben aan extra begeleiding kan ondersteunend taalonderwijs of een examentraining een nuttige aanvulling zijn.

Het ITTA ondersteunt taalcoaches, docenten en teams op maat bij het ontwerpen van een taalontwikkelend curriculum, de ontwikkeling van taalstimulerend lesmateriaal en de invoering van taalbewuste didactiek.


Doel

Opleidingsbreed vormgeven van een taalontwikkelend lesprogramma, ontwikkelen van taalstimulerende lesmaterialen en invoering van taalontwikkelende didactiek in taal- en vaklessen.

Inhoud

Online of live coachgesprekken, ontwikkelbijeenkomsten en lesobservaties gericht op:

  • programmaontwerp
  • lesmateriaalontwikkeling
  • invoering van taalbewust lesgeven

In overleg met de opdrachtgever wordt een ondersteuningstraject op maat opgesteld.

Deelnemers

Taaldocenten, vakdocenten, vakgroepen en/of teams in de entree en niveau 2, 3 en 4 opleidingen.

Tijdsinvestering

in overleg

Datum

in overleg

Locatie

op locatie of online

Contactpersoon

Tiba Bolle

tiba.bolle@itta.uva.nl

Kosten

op aanvraag