Coaching taalontwikkelende didactiek in het mbo

Voor docenten, vakgroepen en opleidingsteams in de entree en de niveau 2, 3 en 4 opleidingen

Door de taalontwikkeling aan de vakontwikkeling te koppelen wordt het taalonderwijs zinvol en contextrijk. Dit werkt activerend en motiverend voor studenten en versterkt daardoor de taalontwikkeling. Voor studenten die behoefte hebben aan extra begeleiding kan ondersteunend taalonderwijs of een examentraining een nuttige aanvulling zijn. ITTA ondersteunt bij de uitvoering en toepassing.

Doel

Vormgeven aan een taalontwikkelend lesprogramma en toepassen van taalontwikkelende didactiek in taal- en vaklessen.

Inhoud

Online of live coachingsgesprekken, lesmateriaalontwikkeling en lesobservaties

Deelnemers

Taaldocenten, vakdocenten, vakgroepen, teams in de entree en niveau 2, 3 en 4 opleidingen.

Tijdsinvestering

in overleg

Datum

in overleg

Locatie

op locatie of online

Contactpersoon

Tiba Bolle

tiba.bolle@itta.uva.nl

Kosten

op aanvraag