Effectieve feedback in de ISK

Scholing voor NT2-en vakdocenten in de ISK

In de ISK maken leerlingen een start met het leren van Nederlands. Om de verwerving van het Nederlands goed en snel te laten verlopen moeten docenten in alle lessen, dus zowel in de NT2-lessen als in de praktijk- en vaklessen, werken aan taalontwikkeling. Eén van de pijlers van taalontwikkelend lesgeven is effectieve feedback op maat. Hoe geef je effectief feedback tijdens de NT2-lessen en vaklessen zodat de leerlingen de kans krijgen taalvaardiger te worden? En hoe zet je feedback in om de ontwikkeling van de leerling in kaart te brengen?

Doel:

In de scholing Effectieve feedback in de ISK maak je in vier scholingsbijeenkomsten kennis met verschillende aspecten van feedback geven en krijg je concrete handreikingen en tips om je feedback aan leerlingen in de ISK verder te ontwikkelen en te versterken.

Inhoud:

Feedback heeft een groot effect op de leerprestaties van een leerling. In deze scholing krijg je inzicht in de verschillende manieren van feedback geven en leer je welke keuzes je kan dan wel moet maken. Hoe geef je feedback op het resultaat van de leeractiviteit, wat voor feedback past bij het proces en wanneer geef je feedback op zelfregulatie?

Vervolgens gaan we aan de slag met specifieke vormen van feedback bij de verschillende taalvaardigheden zoals luisteren en schrijven. Je neemt daarbij je eigen ‘feedbackvaardigheden’ onder de loep: wat heb je al in huis om feedback succesvol toe te passen en welke vaardigheden heb je nog nodig? Ook staan we stil bij het formuleren van nieuwe functionele leerdoelen, op basis van de gegeven feedback: hoe zorgen we dat feedback de motor voor taalontwikkeling is?

Deelnemers:

De scholing is voor NT2-docenten en vakdocenten in de ISK. We hanteren een groepsgrootte van maximaal twaalf deelnemers.

Tijdsinvestering:

De scholing bestaat uit vier bijeenkomsten van een dagdeel. Je leest na iedere bijeenkomst artikelen over feedback geven. Ook voer je tussentijds twee praktijkopdrachten uit in je eigen lessen.

Deelnemers die alle bijeenkomsten hebben bijgewoond en de praktijkopdrachten met ten minste een voldoende hebben afgerond ontvangen na afloop van de scholing een certificaat.

Datum:

De data voor incompany worden in overleg vastgesteld.

Locatie:

Online of op eigen locatie.

Contactpersoon:

Lies Alons; lies.alons@itta.uva.nl
Anne Marije de Goeijen; annemarije.degoeijen@itta.uva.nl

Kosten:

Op aanvraag.

PE

PE-punten: 24

Zodra de data bekend zijn, wordt de training op de PE-pagina van BOW geplaatst.

PE-categorie

Geaccrediteerde punten

Scholing NT2 algemeen


Scholing NT2 culturele aspecten

2

Scholing NT2 vakinhoudelijk professionalisering taal en didactiek22


Wijze van toetsing                deelname, zelfstudie en goedgekeurde praktijkopdrachten

Aantal contacturen                                                             12

Aantal uren literatuurstudie en praktijkopdrachten      12

Netto studiebelasting                                                         24

Referenties

Het ITTA is al 30 jaar actief in het onderwijs aan nieuwkomers in de ISK en kent de praktijk van binnen en van buiten. Wij voeren scholingstrajecten op maat uit, bij diverse ISK’s in Nederland. Het ITTA verzorgt coaching en advisering op maat bij diverse ISK’s in Nederland, heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van lesmaterialen (onder andere Zebra, KIK Kennis in de Klas, Alfataal), ontwikkelt voorbeeldcurricula en begeleidt taalbeleidsprojecten op dit terrein. Als inhoudelijk projectleider heeft het ITTA uitstroomprofielen en leerlijnen in de ISK (routes) ontwikkeld, in samenwerking met LOWAN-vo. Ook ontwikkelde het ITTA de Leerlijn Alfabetisering ISK, in samenwerking met alfa-ISK-docenten en Schoolinfo.