Gecombineerde trajecten voor vluchtelingen

Beroepsonderwijs voor vluchtelingen en inburgeraars

Vluchtelingen met verblijfsstatus moeten inburgeren en veel van hen zoeken een passende werkplek op de Nederlandse arbeidsmarkt. Mbo-scholen hebben de expertise, leeromgeving en faciliteiten om vluchtelingen een combinatie van inburgering en beroepsopleiding te bieden. In het verleden is hier veel ervaring mee opgedaan in zogenoemde geïntegreerde of gecombineerde trajecten. Deze trajecten combineren taal, maatschappij- en beroepenoriëntatie met kennis en vaardigheden voor het vak. De inburgeraar sluit af met een kwalificatie en is tegelijkertijd ingeburgerd.

Doel

Visieontwikkeling en ontwikkelen van een passend opleidingsaanbod.

Inhoud

Dagdeel 1 Visievorming: Hoe ziet een passend aanbod eruit?

 • Kenmerken van de doelgroep
 • Bewijs van voldoende taalvaardigheid
 • Goed beeld van de Nederlandse samenleving
 • Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt
 • Een (vak)diploma op het juiste niveau

Dagdeel 2 Trajectonderwerp

 • Leerlijnen en lesprogramma's
 • Functionele taallessen (gericht op werk en samenleving)
 • Taalbewust beroepsonderwijs

Dagdeel 3 Trajectonderwerp

 • Toetsen, assessments, taalvolgsysteem
 • Taalportfolio
 • Praktijkopdrachten en buitenschoolse taken
 • Feedbackinstrumenten

Dagdeel 4 Procesbegeleiding

 • Opzetten van trajecten, werving van deelnemers en bekostiging
 • Benaderen van de werkvloer, opzetten van buitenschools leren en het werven van werkgevers
 • Ketenmanagement: de juiste partners rond de tafel krijgen en projectbegeleiding

Aangepast aanbod op locatie is mogelijk.

Deelnemers

• Vakdocenten
• Taaldocenten
• Werkplekbegeleiders
• Loopbaanbegeleiders
• Mentoren (mbo) en casemanagers (coa)

Tijdsinvestering

Twee studiedagen

Datum

Start bij minimaal acht deelnemers.

Locatie

Amsterdam (op verzoek op locatie)

Contactpersoon

Tiba Bolle: tiba.bolle@itta.uva.nl

Inge van Meelis: inge.vanmeelis@itta.uva.nl

020 246 6166

Kosten

Prijsopgave op aanvraag

Referenties

Deze training wordt gegeven in samenwerking met Bas Schuiling Consultancy