Instellingsexamens taal ontwikkelen

Voor constructeurs

Scholen kunnen binnen route 2 eigen instellingsexamens voor de talen ontwikkelen. Het ITTA kan op basis van ruime ervaring het werk van constructeurs ondersteunen. Op basis van onze grote kennis van mbo-opleidingen en werkveld formuleren wij herkenbare en praktijkgerichte examenopdrachten.

Doel

Instellingsexamens voor de talen ontwikkelen

Inhoud

In een aantal bijeenkomsten ontwikkelen de constructeurs examens op de mbo-examenniveaus, met ondersteuning en feedback van het ITTA.

In overleg met de opdrachtgever en de betrokken examenfunctionarissen worden vooraf de kaders vastgesteld waarbinnen de constructeurs aan het werk gaan. Op die manier wordt gewaarborgd dat de instellingsexamens aansluiten bij de onderwijsvisie en de praktische mogelijkheden van de opleidingen. 

In de bijeenkomsten concretiseren we de eisen voor valide en betrouwbare taalexamens  middels stappenplannen en voorbeelden uit het mbo. Het ITTA brengt daarnaast gedetailleerde kennis in van de toepassing van de referentieniveaus Nederlands (2F, 3F en desgewenst 1F) en Moderne Vreemde Talen (A2-B1-B2).

Deelnemers

De groep bestaat uit maximaal 12 deelnemers.

Tijdsinvestering

In overleg

Datum

Op aanvraag

Locatie

Incompany

De bijeenkomsten vinden plaats op uw eigen locatie en/of online.

Contactpersoon

Inge van Meelis via mbo@itta.uva.nl

06-1228 7051

Kosten

Op aanvraag.

Referenties

Het ITTA is al 25 jaar actief in het taalonderwijs in beroepsopleidingen. Met o.a. Mbo Taalacademie, de Drieslag Taal en Taalbewust beroepsonderwijs, vijf vuistregels voor effectieve didactiek, inspireren en ondersteunen wij taaldocenten, taalcoaches en taalcoördinatoren in het mbo. Het ITTA heeft op veel roc's assessoren Nederlands en Engels opgeleid en gecertificeerd en neemt deel in commissies van onder andere Staatsexamen NT2 en Syllabus Nederlands mbo 2F en 3F.  Daarnaast heeft het ITTA voor diverse opdrachtgevers instellingsexamens Nederlands en MVT ontwikkeld.