Korte opleiding Taalbewust beroepsonderwijs voor mbo-taaldocenten

Effectieve taaldidactiek in het beroepsonderwijs

Efficiënt en uitdagend onderwijs voor de studenten! Dat willen alle docenten in het mbo. Hoe richt je je lessen Nederlands zo in dat studenten geactiveerd worden en met aandacht en plezier de lessen volgen? 

Er start op 31 oktober een opleidingstraject in Haarlem, locatie Nova College (bij station Spaarnwoude). Er zijn nog enkele opleidingsplaatsen vrij!

Data: 31 oktober 2023,  28 november 2023, 19 december 2023, 9 januari 2024, 6 februari 2024, 5 maart 2024, 26 maart 2024, 16 april 2024,  14 mei 2023 en 11 juni 2024.


In de Korte opleiding Taalbewust beroepsonderwijs besteden we aandacht aan de vijf domeinen van het referentiekader taal. Voor nieuwe docenten én voor docenten die hun kennis willen opfrissen en uitbreiden.

Doel

U maakt kennis met de nieuwste inzichten op het gebied van taaldidactiek en kunt deze toepassen in uw eigen lespraktijk.

Inhoud

In de opleiding Taaldidactiek bieden wij taaldocenten achtergrondinformatie, theorie en didactische handreikingen die direct toepasbaar zijn in de eigen lespraktijk. We besteden aandacht aan differentiatie, activerende werkvormen en feedback geven en werken volgens de vijf vuistregels voor effectieve didactiek.  De korte opleiding Taaldidactiek bestaat  uit tien bijeenkomsten over de volgende onderwerpen:

  1. Taalbewust beroepsonderwijs
  2. Vijf vuistregels voor effectieve didactiek
  3. Woordenschat
  4. Didactiek leesvaardigheid
  5. Didactiek luistervaardigheid
  6. Didactiek schrijfvaardigheid
  7. Didactiek spreken en gesprekken voeren
  8. Feedback op schriftelijke en mondelinge vaardigheden
  9. Differentiatie en NT2-studenten
  10. Afsluitende bijeenkomst: presentatie eindopdrachten


Iedere bijeenkomst wordt afgesloten met een leesopdracht en een opdracht voor de eigen onderwijspraktijk. Deelnemers ontvangen een reader met relevante artikelen, onderzoeksrapportages en vakliteratuur. De opleiding wordt afgesloten met een ontwikkelopdracht naar keuze. 

Deelnemers

Maximaal 12 deelnemers

Tijdsinvestering

Tien bijeenkomsten van één dagdeel

Bestuderen van literatuur, ontwikkeling en uitvoering van praktijkopdrachten (gemiddeld 4 uur per bijeenkomst).

De deelnemers ontvangen een certificaat bij 80% aanwezigheid en indien ze de praktijkopdrachten en eindopdracht hebben uitgevoerd.

Contactpersoon

Voor meer inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met:

Marijn de Vos of Tiba Bolle via mbo@itta.uva.nl

Incompany

Prijs incompany op aanvraag.
Bij uitvoering op locatie is het mogelijk om in overleg een selectie te maken uit de genoemde onderwerpen.

Wij kunnen vrijblijvend een korte workshop uitvoeren als voorproefje op locatie. Op basis van de ervaring daarmee, kunt u besluiten of u de korte opleiding bij ons wilt inkopen.  De bijeenkomsten vinden plaats op uw eigen locatie en/of online.

Referenties

Het ITTA is al meer dan 25 jaar actief in het taalonderwijs in beroepsopleidingen. Met onder andere de Mbo Taalacademie, de Drieslag Taal en Taalbewust beroepsonderwijs, vijf vuistregels voor effectieve didactiek inspireren en ondersteunen wij taaldocenten, taalcoaches en taalcoördinatoren in het mbo. In de Campagne Leersucces werkte het ITTA samen met vmbo- en mbo-scholen aan de doorgaande taalleerlijn van leerlingen.