Korte opleiding Taaldidactiek voor mbo-docenten

Data open inschrijving bekend! (incompany mogelijk)

Effectief, efficiënt en uitdagend onderwijs voor de studenten! Dat willen alle docenten in het mbo. Hoe richt je je lessen Nederlands zo in dat studenten geactiveerd worden en met aandacht en plezier de lessen volgen? 

In de Korte opleiding Taaldidactiek besteden we aandacht aan de vijf domeinen van het referentiekader taal. Voor nieuwe docenten én voor docenten die hun kennis willen opfrissen en uitbreiden.

Doel

U maakt kennis met de nieuwste inzichten op het gebied van taaldidactiek en kunt deze toepassen in uw eigen lespraktijk.

Inhoud

In de opleiding Taaldidactiek bieden wij taaldocenten achtergrondinformatie, theorie en didactische handreikingen die direct toepasbaar zijn in de eigen lespraktijk. We besteden aandacht aan differentiatie, activerende werkvormen en feedback geven en werken volgens de vijf vuistregels voor effectieve didactiek.  De korte opleiding Taaldidactiek bestaat  uit tien bijeenkomsten over de volgende onderwerpen:

1. Taalbewust beroepsonderwijs
2. Vijf vuistregels voor effectieve didactiek
3. Leesdidactiek  
4. Differentiatie
5. Luistervaardigheid
6. Schrijfdidactiek      
7. Feedback en beoordeling bij schrijfproducten
8. Didactiek spreken en gesprekken voeren
9. Feedback en beoordeling van mondelinge vaardigheden
10. Afsluitende bijeenkomst: presentatie eindopdrachten

Iedere bijeenkomst wordt afgesloten met een leesopdracht en een opdracht voor de eigen onderwijspraktijk. Deelnemers ontvangen een reader met relevante artikelen, onderzoeksrapportages en vakliteratuur. De opleiding wordt afgesloten met een ontwikkelopdracht naar keuze. 

Deelnemers

Maximaal 12 deelnemers

De opleiding start bij minimaal 8 deelnemers.

Tijdsinvestering

Tien bijeenkomsten van één dagdeel

Bestuderen van literatuur, ontwikkeling en uitvoering van praktijkopdrachten (gemiddeld 4 uur per bijeenkomst).

De deelnemers ontvangen een certificaat bij 80% aanwezigheid en indien ze de praktijkopdrachten en eindopdracht hebben uitgevoerd.

Data

De trainingen vinden online plaats op de dinsdag van 14.00-17.00 uur:

  • 11 januari 2022
  • 8 februari 2022
  • 8 maart 2022
  • 5 april 2022
  • 10 mei 2022
  • 31 mei 2022
  • 21 juni 2022
  • 20 september 2022
  • 11 oktober 2022
  • 8 november 2022
Contactpersoon

Voor meer inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met:

Lies Alons: lies.alons@itta.uva.nl

Tiba Bolle: tiba.bolle@itta.uva.nl

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen aan info@itta.uva.nl of telefonisch: 020 - 525 3844.

Kosten

€ 1.995 inclusief materialen

Incompany

Prijs incompany op aanvraag.
Bij uitvoering op locatie is het mogelijk om in overleg een selectie te maken uit de genoemde onderwerpen.

Wij kunnen vrijblijvend een korte workshop uitvoeren als voorproefje op locatie. Op basis van de ervaring daarmee, kunt u besluiten of u de korte opleiding bij ons wilt inkopen. Zolang het nodig is zijn onze trainingen coronaproof. De bijeenkomsten vinden plaats op uw eigen locatie en/of online.

Referenties

Het ITTA is al meer dan 25 jaar actief in het taalonderwijs in beroepsopleidingen. Met onder andere de Mbo Taalacademie, de Drieslag Taal en Taalbewust beroepsonderwijs, vijf vuistregels voor effectieve didactiek inspireren en ondersteunen wij taaldocenten, taalcoaches en taalcoördinatoren in het mbo. In de Campagne Leersucces werkte het ITTA samen met vmbo- en mbo-scholen aan de doorgaande taalleerlijn van leerlingen.