Leesbevordering op maat

Voor docenten in het voortgezet onderwijs

“Lezen is saai!” of “ik lees alleen als het moet.” Veel jongeren lezen niet graag. Dit kan om allerlei redenen zijn. Het lezen kost veel moeite, boekenaanbod is niet bekend, concentreren is lastig of het belang van lezen is voor de leerling niet duidelijk. Herkent u dit en wilt u op school het lezen stimuleren? In deze scholing leert u over effectieve componenten van leesbevordering.

Doel

U krijgt inzicht in een aantal principes die van belang zijn om lezen bij jongeren te stimuleren. U werkt toe naar de ontwikkeling  van een praktisch inzetbaar leesplan voor de eigen school.

Inhoud

In de scholing wordt gebruik gemaakt van materialen die in praktijkgericht onderzoek zijn ontwikkeld. In de toolbox ‘Leesbevordering op maat’  worden handreikingen geboden om leerlingen te betrekken bij leesactiviteiten. De toolbox en de implementatie ervan in de schoolpraktijk staan in de training centraal. Onderwerpen die aan bod komen:

  • Effectieve componenten van leesbevordering: uitgangspunten en activiteiten.
  • Differentiatie op het gebied van leesbevordering: omgaan met verschillen tussen leerlingen
  • Het organiseren van een stimulerende leesaanpak op school.
Deelnemers

De training is voor onderwijsprofessionals in het voortgezet onderwijs die betrokken zijn bij het leesbeleid en leesbevordering op school (docenten, taal-/leescoördinatoren, mediathecaris, et cetera).

TijdsinvesteringDe training bestaat uit 3 bijeenkomsten van een dagdeel. Tussentijds voert u een aantal opdrachten uit.
LocatieDe bijeenkomsten vinden plaats op locatie en/of in Amsterdam.
ContactpersoonFemke Scheltinga: femke.scheltinga@itta.uva.nl
020-246 6166
ReferentiesHet ITTA is een kennisinstituut voor Nederlands als eerste en tweede taal dat met kennis van zaken én maatschappelijke betrokkenheid wil bijdragen aan kwaliteitsontwikkeling van het onderwijs. Het ITTA is al jaren actief op het gebied van leesbevordering in het vo, mbo en de ISK. We ontwikkelen materialen, bieden scholingstrajecten en adviseren bij beleid. Zo was het ITTA betrokken bij diverse leesprojecten, zoals VMBO Leest, onderzoek naar leescoaches in het VO, leesvaardigheid in het vmbo en Samenwerkend lezen in de ISK. In samenwerking met de Radboud Universiteit en het Expertisecentrum Nederlands ontwikkelde het ITTA een toolbox om op maat te werken aan leesbevordering.
Met een scholing uitgevoerd door het ITTA haalt u een expert in huis op het gebied van leesvaardigheid en leesbevordering.