Masterclasses Taalbewust beroepsonderwijs in het mbo

Voor mbo-docenten Nederlands

Taalbewust beroepsonderwijs in het mbo is een serie van vier masterclasses. Hierin bieden wij achtergronden en concrete handreikingen voor effectief en motiverend taalonderwijs.

Data open inschrijving zijn bekend!
(incompany mogelijk)

Doel
 • Je kunt gestructureerde en effectieve lessen verzorgen rond de taalvaardigheden spreken, schrijven, lezen, luisteren en gesprekken voeren..
 • Je hebt inspiratie voor activerende en uitdagende opdrachten, waarbij u studenten voldoende ondersteuning biedt om hun taalvaardigheid te vergroten.
 • Je zoekt aansluiting bij beroepsgerichte taaltaken, zonder de exameneisen uit het oog te verliezen.
Inhoud

De vier masterclasses voor mbo-docenten vormen een serie, maar kunnen ook los van elkaar worden ingezet.

 • Leesvaardigheid en woordenschatuitbreiding
 • Schrijfvaardigheid en taalverzorging
 • Mondelinge vaardigheden
 • Luisteren

Elke masterclass heeft aandacht voor:

 • Taaldidactische uitgangspunten, gebaseerd op (praktijk)onderzoek
 • Leerzame en activerende didactische werkvormen
 • Effectieve instructie en feedback bij de vaardigheden
 • Beroepsgerichte taaltaken en de exameneisen

We geven veel voorbeelden voor de lespraktijk van de docent Nederlands. Op papier, in video's en door werkvormen zelf te ervaren. Je ontvangt een reader met achtergrondartikelen.

Deelnemers Minimaal acht, maximaal zestien deelnemers. 
Tijdsinvestering Een dagdeel per masterclass, andere vormen in overleg.
Locatie

Open inschrijving: Online

Incompany: De bijeenkomsten vinden plaats op jullie eigen locatie en/of online.

Contactpersoon

Tiba Bolle tiba.bolle@itta.uva.nl

data

Deze scholing kan op uw locatie worden uitgevoerd.

Referenties

Deze masterclasses zijn eerder uitgevoerd bij diverse roc's: ROC Midden Nederland, ROC van Amsterdam, ROC Zadkine, Horizon College, Alfa College, Regio College, Landstede en het Summacollege. De trainers zijn experts op het gebied van taalonderwijs met veel kennis van en ervaring in het mbo.