Masterclasses Taaldidactiek in het mbo

Voor mbo-docenten Nederlands - incompany

Het vak Nederlands in het mbo heeft een eigen dynamiek. De doelgroep is divers en het aantal lesuren beperkt. Docenten werken toe naar de exameneisen en willen daarnaast recht doen aan de beroepsgerichte taalontwikkeling. 
In een serie van drie masterclasses

Taaldidactiek in het mbo bieden wij zowel achtergronden als concrete handreikingen voor effectief en motiverend taalonderwijs, waarmee u direct aan de slag kunt in de praktijk.

Doel:
 • U kunt gestructureerde en effectieve lessen verzorgen rond de taalvaardigheden sprken, schrijven, lezen, luisteren en gesprekken voeren..
 • U heeft inspiratie voor activerende en uitdagende opdrachten, waarbij u studenten voldoende ondersteuning biedt om hun taalvaardigheid te vergroten.
 • U zoekt aansluiting bij beroepsgerichte taaltaken, zonder de exameneisen uit het oog te verliezen.
Inhoud:

De drie masterclasses vormen een serie maar kunnen ook los van elkaar worden ingezet.

 • Masterclass leesvaardigheid en woordenschatuitbreiding in het mbo
 • Masterclass schrijfvaardigheid en taalverzorging in het mbo
 • Masterclass mondelinge vaardigheden in het mbo

In elke masterclass komt aan de orde:

 • Taaldidactische uitgangspunten, gebaseerd op (praktijk)onderzoek
 • Leerzame en activerende didactische werkvormen
 • Effectieve instructie en feedback bij de vaardigheden
 • Beroepsgerichte taaltaken en de exameneisen
 • Plan van aanpak voor leerlingen met specifieke taalproblemen

In de masterclass worden veel voorbeelden gegeven voor de lespraktijk van de docent Nederlands, op papier, op film en door werkvormen zelf te ervaren. U ontvangt een reader met achtergrondartikelen.

Deelnemers:Maximaal 16
Tijdsinvestering:Een dag of twee dagdelen per masterclass, andere vormen in overleg.
Locatie:

De masterclass wordt incompany uitgevoerd. Zolang het nodig is zijn onze trainingen coronaproof. De bijeenkomsten vinden plaats op  uw eigen locatie (bij een incompanytraining) en/of online.

Contactpersoon:

Tiba Bolle - tiba.bolle@itta.uva.nl

Kosten:

Op aanvraag

Referenties

Deze masterclass is eerder uitgevoerd bij diverse roc's: ROC Midden Nederland, ROC van Amsterdam, ROC Zadkine, Horizon College, Alfa College, Regio College, Landstede en het Summacollege. De trainers zijn experts op het gebied van taalonderwijs met veel kennis van en ervaring in het mbo.