Mbo Taalcoach aan de slag met taalbewust lesgeven op teamniveau

Voor taalcoaches in het mbo

De mbo-taalcoach is een taaldeskundige in het team die initiatieven tot beroepspgerichte taalontwikkeling neemt. De hoofdtaak van een taalcoach is het stimuleren van de taalontwikkeling van het Nederlands in de eigen lessen, de lessen van de collega’s en/of op de werkvloer. Daarnaast stuurt de taalcoach activiteiten aan die taalontwikkeling Nederlands opleidingsbreed bevorderen. De taalcoach zorgt ervoor dat in het team bewustwording van taalontwikkelende didactiek op gang komt en er aandacht is voor taal in alle vakken. 

De adviseur van het ITTA ondersteunt en begeleidt de taalcoach en stelt samen met de taalcoach een plan op met activiteiten gericht op invoering van taalbewust beroepsonderwijs.

Doel:


De taalcoach inspireren en een kader bieden gericht op teambrede aandacht voor de ontwikkeling van taalvaardigheden, zodat hij/zij beroepsvakdocenten concrete handreikingen kan bieden voor taalontwikkelend lesgeven.

Inhoud:

De taalcoach voert gesprekken van 1,5 uur met de adviseur van het ITTA en krijgt feedback op ontwikkelde producten en activiteiten. Zinvolle taalcoach-activiteiten zijn:

  • inventarisatie van potentiële taalontwikkelende onderwijssituaties
  • keuze van relevante taalontwikkelende interventies  
  • formuleren aansprekende en haalbare teamdoelen
  • opstellen activiteitenplan taalcoach
  • praktijkopdrachten uitvoeren en evalueren, zoals:
  1. didactiek-workshop geven aan het team
  2. gesprekken over taal met vakcollega's
  3. teampresentatie over taalbewust lesgeven
  4. lesobservatie
  5. materiaalontwikkeling 
Deelnemers:

Mbo-taalcoaches

Tijdsinvestering:

n.o.t.k

Datum:

In overleg

Locatie:

Online

Contactpersoon:

Tiba Bolle

Kosten:

Op aanvraag