Meertaligheid in het Primair Onderwijs

Van de theorie naar de praktijk bij meer- en anderstalige leerlingen in de klas.

Steeds meer scholen hebben te maken met instroom van leerlingen die een andere moedertaal dan het Nederlands hebben. De taalontwikkeling in een tweede taal verloopt anders dan in de moedertaal. Hoe u ervoor zorgt dat u alle leerlingen een taalrijke leeromgeving te biedt, leert u in deze scholing.

Doel

U beschikt over een theoretische basis over taalontwikkeling in een tweede taal en kent daarbij de basisprincipes van tweedetaalverwerving en bijbehorende didactiek. Vanuit de theorie maakt u de connectie met de praktijk, door te onderzoeken hoe het onderwijsaanbod aangesloten kan worden bij de ondersteuningsbehoefte van de meer- en anderstalige leerling en door te leren hoe de ontwikkeling van tweedetaalleerders gevolgd kan worden. Van het ‘waarom’, leert u de vertaalslag maken naar het ‘hoe’ en ‘wat’.

Inhoud

In de scholing staan de theoretische inzichten over tweedetaalverwerving centraal. Door het verwerven van deze inzichten, worden deelnemers toegerust om de vertaalslag te maken naar de praktijk.

In elke bijeenkomst staat een bepaald thema centraal. Er wordt in de bijeenkomsten van theorie naar praktijk gewerkt. Het ITTA verzorgt een traject van zeven bijeenkomsten binnen één schooljaar, met een bijeenkomst voor terug- en vooruitblik aan het begin van het volgende schooljaar.

In de bijeenkomsten komen onder andere de volgende vragen aan bod:

  • Wat zijn de verschillen tussen eerste een tweede taalontwikkeling.
  • Hoe kun je verschillen tussen individuele taalleerders duiden en welke factoren die van invloed zijn om het taalleerproces kun je in het onderwijs stimuleren of beïnvloeden?
  • Wanneer is er sprake van een taal- en/of leesprobleem en hoe ga je hiermee om?
  • Hoe kun je goed zicht krijgen én houden op de taalontwikkeling van meer- en anderstalige leerlingen?
  • Hoe kan al deze informatie vertaald worden naar de didactiek in de lespraktijk?

Om ervoor te zorgen dat er een vertaalslag plaatsvindt van de (theoretische) inhoud naar de schoolpraktijk krijgen de deelnemers na elke bijeenkomst een korte opdracht die eenvoudig in de dagelijkse werkzaamheden is uit te voeren. Daarbij denken we bijvoorbeeld aan opdrachten om bepaalde onderwerpen in een teamvergadering te bespreken, een inventarisatie van de stand van zaken op de eigen school te maken, of aan collegiale consultatie of lesobservatie. De opdrachten sluiten aan bij de thema’s die aan bod zijn geweest.

Deelnemers

De scholing is bedoeld voor teams in het primair onderwijs.

Tijdsinvestering

De scholing bestaat uit zeven bijeenkomsten van een dagdeel, waarvan zes bijeenkomsten in één schooljaar plaatsvinden en de zevende bijeenkomst aan de start van het volgende schooljaar.

Daarnaast besteden deelnemers tijd aan het lezen van artikelen ter voorbereiding op de bijeenkomsten. Ook voeren deelnemers na iedere bijeenkomst een kleine opdracht uit gericht op de overdracht naar het eigen team of de eigen onderwijspraktijk.

Datum

In overleg (incompany)  n.t.b. (open inschrijving)

Locatie

Incompany of bij het ITTA in Amsterdam.

Contactpersoon

Femke Scheltinga | femke.scheltinga@itta.uva.nl

Secretariaat: 020 – 246 6166

Kosten

Op aanvraag

Referenties

Het ITTA is een kennisinstituut voor Nederlands als eerste en tweede taal, dat met kennis van zaken én maatschappelijke betrokkenheid bij wil dragen aan kwaliteitsontwikkeling van het (taal)onderwijs en taalbeleid. De doelgroep is zo breed als de behoefte: zowel kinderen, jongeren als volwassenen, praktisch en theoretisch opgeleiden, zowel autochtone Nederlanders als anderstaligen. Het ITTA is verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en een onderdeel van de UvA Ventures Holding.

Het ITTA is al bijna 30 jaar actief in het onderwijs aan nieuwkomers en kent de praktijk van binnen en van buiten. Wij voeren scholingstrajecten op maat uit. Het ITTA verzorgt coaching en advisering, heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van lesmaterialen ( onder andere Zebra, Kennis in de Klas), ontwikkelt voorbeeldcurricula en begeleidt taalbeleidsprojecten op dit terrein.

Het ITTA voert praktijkgericht onderwijsonderzoek uit en zoekt daarin altijd de samenwerking met onderwijspraktijken. Onderzoeksvragen komen voort uit de onderwijspraktijk en we werken samen om deze vragen te beantwoorden.

De ondersteuning en scholing wordt uitgevoerd door Femke Scheltinga van het ITTA met expertise in taalverwerving van Nederlands als eerste en tweede taal, het primair onderwijs en taal- en leesproblematiek.