Module NT1 voor docenten en begeleiders in de volwasseneneducatie Deel A

Onderdeel van de opleiding tot docent Basisvaardigheden

Deze module is bedoeld voor professionals in de volwasseneneducatie (NT1, NT2, Taalhuis) die zich verder willen bekwamen op het gebied van NT1 (Nederlands als eerste taal).

Deze module wordt aangeboden in twee delen. Deel A is gericht op het kunnen geven van passende lessen NT1 in formeel en non-formeel aanbod. Deel B is gericht op doorontwikkeling van docentcompetenties NT1 en het behalen van het certificaat Docent NT1. Kijk hier voor deel B.

In de module gaan theorie en praktijk hand in hand: het geleerde wordt geoefend in de eigen werk-/stageomgeving aan de hand van praktijkgerichte opdrachten. Leren voor en in de eigen praktijk, individueel en met anderen, vormt een belangrijke component. De Module NT1 is dus een praktische scholing, met aandacht voor de individuele leerbehoeften van de deelnemers.

De Module NT1 is één van de negen opleidingsmodules die samen de opleiding tot docent basisvaardigheden vormen. Het ITTA biedt de modules NT1, Coaching, Digitale vaardigheden, Leren op afstand en Intake aan.

Inhoud

De belangrijkste thema's in de Module NT1 zijn:


Deel A:

De doelgroep in beeld

Doelgericht werken

Leermaterialen

Ontwikkeling taalvaardigheden

Instructie, begeleiding en coaching

De Module NT1 bestaat deels uit theorie en deels uit toepassing van de theorie in de eigen praktijk. Je werkt individueel en in leerteams, waarbij je kunt focussen op eigen belangstelling en behoeften, voortbouwend op de kennis en ervaring die je al hebt. Je formuleert eigen leerdoelen en leeracties, zowel voor de theorie als voor de eigen praktijk, en werkt daar in en buiten de bijeenkomsten aan.

Op de werkplek (of stageplek) kijkt een collega/begeleider mee. Leren voor en in de praktijk en leren met elkaar maken dus een belangrijk deel uit van de module. 

De inhoud van de module De professionele basis wordt waar nodig geïncorporeerd.

Deelnemers

De Module NT1 is bedoeld voor docenten/begeleiders met minimaal een relevante opleiding op niveau mbo-4 (pabo/lerarenopleiding/NT2/sociaal werk e.d.) met een werkplek of stageplaats in formeel of non-formeel aanbod in basisvaardigheden aan volwassenen.

Een groep bestaat uit maximaal 12 deelnemers

Tijdsinvestering

De Module NT1 bestaat uit twee delen, die ieder bestaan uit drie bijeenkomsten (3 uur) op locatie en drie bijeenkomsten (2 uur) online.

Tijdsinvestering per deel 100 uur:

 • 15 uur bijeenkomsten
 • 15 uur leeswerk
 • 25 uur individuele opdrachten
 • 25 uur groepswerk
 • 20 uur eindopdracht

Per bijeenkomst werk je individueel aan voorbereiding en verwerking. Daarnaast werk je in een leerteam aan zelfgeformuleerde opdrachten.

Tussentijds is er geregeld even contact met de praktijkbegeleider. Aan het eind van een deelmodule is er een eindopdracht.

De studiebelasting van de module in zijn geheel (Deel A + Deel B) bedraagt 200 uur.

Opties voor het volgen van de deelmodules zijn:

 • Alleen Deel A: Je ontvangt een bewijs van deelname.
 • Deel A en Deel B aansluitend: Je ontvangt het certificaat van de Module NT1 van de opleiding tot docent Basisvaardigheden. Zie veelgestelde vragen voor meer informatie over dit certificaat.
Duaal trajectVoor het praktijkdeel is een werk- of stageplaats van zes maanden per deelmodule nodig en een collega of begeleider die per bijeenkomst voor 1 uur beschikbaar is voor ondersteuning en begeleiding (praktijkbegeleider).
Data

De module start op dinsdag 15 oktober 2024 en loopt tot en met 11 maart 2025. Bijeenkomsten zijn om de 3 à 4 weken, op dinsdagen, vanaf 13.30 uur.

1

15 oktober 2024

Amsterdam

2

12 november 2024

Amsterdam

3

10 december 2024

Online

4

14 januari 2025

Online

5

4 februari 2025

Online

611 maart 2025Amsterdam
LocatieOp locatie in Amsterdam en online en/of op uw eigen locatie bij een uitvoering incompany.
Kosten€ 1250,- . Incompany op aanvraag.
Contactpersoon

Petra Popma: petra.popma@itta.uva.nl

Vragen over de modules Digitale vaardigheden, Coaching, Leren op afstand, Rekenen/gecijferdheid en Intake kunnen  aan info@itta.uva.nl gericht worden.

Aanmelden

Aanmelden kan direct via de knop bovenaan deze pagina.

Het aanbod kan ook incompany worden verzorgd. Vragen hierover kunnen ook worden gericht aan: info@itta.uva.nl 

Veelgestelde vragen

Waar vind ik een werk- of stageplaats?
Vraag eens bij een aanbieder van taalcursussen of die mogelijkheid er is, zoals bij aanbieders van educatietrajecten of inburgeringscursussen.

Een stageplek kan ook worden ingericht in een non-formele setting, bijvoorbeeld een Taalhuis.

Ik heb nog geen werk- of stageplaats, maar ik wil wel graag de module doen. Kan dat?

Een werk- of stageplek bij professioneel NT1-aanbod is vereist gedurende de duur van de module, van ten minste 50 uur per deelmodule. Je kunt wel al starten met de module, ook al heb je nog geen plaats. Als je maar binnen drie maanden na de start van de module een werk- of stageplek hebt.

Het is overigens niet verplicht een eigen stageplek te hebben: op één groep NT1’ers kunnen bijvoorbeeld twee stagiaires meelopen. Het is ook niet verplicht om één en dezelfde stageplek te hebben gedurende de gehele module: als er maar een praktijkplek is parallel aan de tijd die de module loopt waar de stage gelopen kan worden. 

Bij vragen kun je ook even contact opnemen met het ITTA: info@itta.uva.nl.

Wie kan de praktijkbegeleider zijn en wat is de rol van de praktijkbegeleider?

Een praktijkbegeleider is een NT1-docent met veel ervaring, die af en toe meekijkt op de werkplek en feedback geeft. De tijdsbesteding van deze begeleider is minimaal 1 uur per maand gedurende de duur van de module. Zie ook het Profiel van de praktijkbegeleider.

Ik heb nog geen praktijkbegeleider, wat kan ik dan doen?

Je kunt dit voorleggen aan het ITTA: info@itta.uva.nl. Wellicht kunnen wij iemand voor je vinden.

Moet ik naast de Module NT1 ook de Module Professionele basis volgen?

De Module Professionele basis wordt geïncorporeerd in de Module NT1 (of een andere vakmodule). Er komen geen extra kosten bij.

Is het verplicht alle modules te volgen om het certificaat docent basisvaardigheden te behalen?

De certificaten van de verschillende modules hebben los van elkaar hun waarde in het beroepsveld. Het is niet verplicht alle modules te volgen; je kunt één of meer modules volgen, afhankelijk van behoefte en belangstelling.

Wanneer worden de andere modules aangeboden?

Het ITTA biedt aan:

 • Module NT1
 • Module Digitale vaardigheden
 • Module Coaching (i.s.m. Kaatje Dalderop)
 • Module Samenwerken met vrijwilligers en netwerkpartners
 • Module Intake
 • Module Leren op afstand
 • Module Rekenen/Gecijferdheid

Kijk voor meer informatie bij Trainingen.

Wat is de status van het certificaat? De relatie met het certificaat competent docent NT2?

De Module NT1 is één van de negen officiële modules die de overheid heeft laten ontwikkelen voor docenten basisvaardigheden. De modules worden verzorgd door een geregistreerde opleider en leiden tot een erkend certificaat.

Opleiding /EVC-procedure en certificering voor NT2-docenten loopt via de door de BVNT2 erkende lerarenopleidingen en levert een landelijk erkend certificaat op.

Beide certificaten staan los van elkaar.

Kan ik een tegemoetkoming in de kosten of een lerarenbeurs aanvragen via DUO voor deze module?

Een tegemoetkoming via beurs of DUO is helaas op dit moment niet mogelijk. 

Komen er verder nog kosten bij?

Nee, er komen verder geen kosten bij. Alle benodigde studiematerialen worden online aangereikt.

Referenties

De modules Docent Basisvaardigheden zijn ontwikkeld door het samenwerkingsverband van Freudenthal Instituut/Universiteit Utrecht, CINOPINOP/'s-Hertogenbosch en ITTA UvA/Amsterdam, op initiatief van het Steunpunt Basisvaardigheden en is mogelijk gemaakt door financiering vanuit Tel Mee Met Taal.

De basis van de modules wordt gevormd door het Raamwerk Docent Basisvaardigheden, dat ook door dit consortium is ontwikkeld.

De modules worden verzorgd door ervaren, deskundige trainers van deze instituten en gastdocenten. Zij hebben allen ruime ervaring in het NT1/NT2-onderwijs en met de doelgroep laaggeletterden/laagtaalvaardigen.