Quickscan: benutten beroepscontext voor generieke taalvaardigheden

Voor opleidingsteams in de entree en mbo 2, 3 en 4 opleidingen

Mbo-scholen hebben behoefte aan meer inzicht in de wijze waarop generieke taaleisen en datgene wat een student voor het beroep moet leren, met elkaar kunnen worden verbonden. Zo kan een school bij het herontwerp van het curriculum en de examinering een optimale keuze maken. De quickscan is een eerste stap om scholen te helpen bij de beslissing of het mogelijk en gewenst is de generieke eisen en de beroepscontext meer met elkaar te verbinden.

Wij brengen met behulp van de quickscan het gesprek hierover in het team op gang en ondersteunen u bij het inventariseren van de stand van zaken en het maken van keuzes m.b.t. het curriculum.

​​​​​​​Link naar Quickscan Kennispunt taal en rekenen mbo

Doel:

Inzicht krijgen in de manier waarop het generieke taalonderwijs gepositioneerd is binnen de opleiding en de mate waarin de beroepscontext wordt benut.

Een beslissing nemen over de wens/noodzaak om bij het herontwerpen van het onderwijs de generieke eisen meer met de beroepscontext te verbinden en te bepalen op welke manier dat kan.

Inhoud:

Teambijeenkomst met het ITTA als gespreksleider waarin aan de hand van de quickscan in kaart gebracht wordt hoe de beroepscontext en de generieke vakken verbonden kunnen worden.

Deelnemers:Opleidingsteams in het mbo die de opleiding aan het herontwerpen zijn richting een taalbewuster curriculum.

Tijdsinvestering:

Twee bijeenkomsten van 2,5 uur

Datum:

n.t.b.

Locatie:

Op locatie of online

Contactpersoon:

mbo@itta.uva.nl

Kosten:

Op aanvraag