Taalassessor Engels worden?

Voor mbo-docenten - open inschrijving online, op locatie of blended

In deze training leert u in vier a vijf dagdelen de taalvaardigheid van leerlingen beoordelen aan de hand van het Referentiekader Moderne Vreemde Talen (MVT). De training wordt afgesloten met een praktijkassessment om het certificaat Taalassessor Engels te verkrijgen.

Doel:

Deelnemers kunnen na afloop het Engels in taalproducten van studenten beoordelen in termen van het Referentiekader Moderne Vreemde Talen (MVT) op niveau A1, A2, B1 en B2 en hierover rapporteren op de door het roc voorgeschreven wijze.

Inhoud:

Een betrouwbare beoordeling van de taalvaardigheid tijdens een intake, bij tussentijdse toetsen en vooral bij examinering in het mbo vraagt om geoefende beoordelaars. Deelnemers worden getraind in het beoordelen van de vaardigheden schrijven, spreken en gesprekken voeren op basis van het Referentiekader Moderne Vreemde Talen (MVT).

De deelnemers:

 • oefenen intensief met het beoordelen van schrijf-, spreek- en gespreksproducten van leerlingen;
 • leren het taalgebruik in taalproducten en prestaties zorgvuldig te observeren en te relateren aan de criteria uit het referentiekader;
 • leren hierover helder en duidelijk te rapporteren op de wijze die het roc voorschrijft;
 • leren de dilemma’s en valkuilen van een taalassessor herkennen;
 • discussieren met elkaar over moeilijke gevallen.

Desgewenst wordt er gewerkt met de beoordelingsformats van uw instelling.

De training wordt afgesloten met een praktijkassessment. Het individueel praktijkassessment neemt 1 uur in beslag en bestaat uit het beoordelen van drie taalproducten van studenten en het toelichten van de beoordelingen aan de twee assessoren. Als een deelnemer het praktijkassessment met succes afsluit, ontvangt hij/zij het certificaat Taalassessor Engels, ITTA - Universiteit van Amsterdam.

Deelnemers:

Maximaal 12

Deelnemers worden verondersteld kennis van de doelgroep te hebben, evenals basiskennis van vakdidactiek Engels en het Referentiekader MVT. Het maken van opdrachten als voorbereiding op de  bijeenkomst ('huiswerk') maakt deel uit van de training.

Tijdsinvestering:

Het aantal en de tijdsduur van de bijeenkomsten is afhankelijk van de gewenste vorm:

 • Online training: vijf bijeenkomsten van 2,5 uur;
 • Training op locatie: vier bijeenkomsten van 3,5 uur;
 • Blended learning training: mix van online en incompany (in overleg).

De deelnemers maken praktijkopdrachten als voorbereiding op de bijeenkomsten (4 tot 8 uur);

De training wordt afgesloten met een praktijkassessment van een uur.

Datum:

In mei gaat er weer een open inschrijving (voor individuele docenten) van start. We bieden deze training aan als online training met een kleine groep deelnemers, zodat er veel mogelijkheid is voor individuele feedback van de trainer en van elkaar. Deze online training is gepland op de volgende dinsdagmiddagen van 14:.30-17.00 uur:

 • Bijeenkomst 1: 11 mei 2021
 • Bijeenkomst 2: 25 mei 2021
 • Bijeenkomst 3: 8 juni 2021
 • Bijeenkomst 4: 22 juni 2021
 • Bijeenkomst 5: 6 juli 2021
 • Examen: nader te bepalen

Op locatie en blended learning: in overleg.

Locatie:

Zolang het nodig is zijn onze trainingen coronaproof. De bijeenkomsten vinden online plaats of op een passende locatie bij een incompanytraining.

Uitvoering:De training wordt uitgevoerd door Dr. Rina de Vries in opdracht van het ITTA.
Contactpersoon:

Wanda Polak: wanda.polak@itta.uva.nl

06-1544 8758

Inge van Meelis: inge.vanmeelis@itta.uva.nl

020-525 38 44

Kosten:

Open inschrijving: € 895,- (vrij van btw)

Prijs incompany: op aanvraag

Klik hier voor het aanmeldformulier.

Referenties:

Het ITTA heeft honderden taalassessoren opgeleid en gecertificeerd op verschillende roc's. Daarnaast heeft het ITTA voor diverse opdrachtgevers instellingsexamens Nederlands ontwikkeld. In samenwerking met Bureau ICE en Cito trainde het ITTA ook de examinatoren voor het Inburgeringsexamen.

Uit de evaluaties:

"De trainer was deskundig, belangstellend, kwam voorbereid, ruimte voor vragen, goede balans serieus/humor." - deelnemer Alfa-college

"Totaalcijfer voor de training: 8,7"- evaluatie ROC Flevoland

"Goed materiaal en duidelijke uitleg." - deelnemer ROC van Amsterdam