Taalassessor Engels worden?

In deze training leert u in vier a vijf dagdelen de taalvaardigheid van leerlingen beoordelen aan de hand van het Referentiekader Moderne Vreemde Talen (MVT). De training wordt afgesloten met een praktijkassessment om het certificaat Taalassessor Engels te verkrijgen.

Een betrouwbare beoordeling van de taalvaardigheid tijdens een intake, bij tussentijdse toetsen en vooral bij examinering in het mbo vraagt om geoefende beoordelaars. In de training tot taalassessor of een opfrisbijeenkomst wordt gewerkt aan een goed onderbouwde beoordeling op basis van het Referentiekader MVT.

De training kan online, op locatie of blended worden uitgevoerd.

 

Doel

Deelnemers kunnen na afloop het Engels in taalproducten van studenten beoordelen in termen van het Referentiekader Moderne Vreemde Talen (MVT) op niveau A1, A2, B1 en B2 en hierover rapporteren op de door het roc voorgeschreven wijze.

Inhoud

Deelnemers worden getraind in het beoordelen van de vaardigheden schrijven, spreken en gesprekken voeren op basis van het Referentiekader Moderne Vreemde Talen (MVT).

De deelnemers:

  • oefenen intensief met het beoordelen van schrijf-, spreek- en gespreksproducten van leerlingen;
  • leren het taalgebruik in taalproducten en prestaties zorgvuldig te observeren en te relateren aan de criteria uit het referentiekader;
  • leren hierover helder en duidelijk te rapporteren op de wijze die het roc voorschrijft;
  • leren de dilemma’s en valkuilen van een taalassessor herkennen;
  • discussieren met elkaar over moeilijke gevallen.

Desgewenst wordt er gewerkt met de beoordelingsformats van uw instelling.

De training wordt afgesloten met een praktijkassessment. Het individueel praktijkassessment neemt 1 uur in beslag en bestaat uit het beoordelen van drie taalproducten van studenten en het toelichten van de beoordelingen aan de twee assessoren. Als een deelnemer het praktijkassessment met succes afsluit, ontvangt hij/zij het certificaat Taalassessor Engels, ITTA - Universiteit van Amsterdam.

Deelnemers

Maximaal 12

Deelnemers worden verondersteld kennis van de doelgroep te hebben, evenals basiskennis van vakdidactiek Engels en het Referentiekader MVT. Het maken van opdrachten als voorbereiding op de  bijeenkomst ('huiswerk') maakt deel uit van de training.

Tijdsinvestering

Het aantal en de tijdsduur van de bijeenkomsten is afhankelijk van de gewenste vorm:

  • Online training: vijf bijeenkomsten van 2,5 uur;
  • Training op locatie: vier bijeenkomsten van 3,5 uur;
  • Blended learning training: mix van online en incompany (in overleg).

De deelnemers maken praktijkopdrachten als voorbereiding op de bijeenkomsten (4 tot 8 uur);

De training wordt afgesloten met een praktijkassessment van een uur ten behoeve van de certificering.

Het is ook mogelijk in een of twee dagdelen opfrisbijeenkomsten voor taalassessoren te verzorgen, waarbij de nadruk ligt op het gezamenlijk op één lijn komen.

Datum

Op maandag 31 oktober 2022 gaat er weer een online open inschrijving (voor individuele docenten) van start. We bieden deze training aan als online training met een kleine groep deelnemers, zodat er veel mogelijkheid is voor individuele feedback van de trainer en van elkaar. Deze online training wordt gepland op  maandagmiddagen van 14:.30-17.00 uur:

31 oktober 2022:   bijeenkomst 1      Inleiding & schrijven

14 november:         bijeenkomst 2      Schrijven & spreken

28 november:         bijeenkomst 3      Spreken & gesprekken

12 december:         bijeenkomst 4      Verdieping & oefening

9 januari 2023:      bijeenkomst 5     Voorbereiding praktijkassessment, proefassessment

Praktijkassessment ter certificering 16 januari 2023

Bij training op locatie en blended learning: data in overleg.

 

De bijeenkomsten vinden online plaats of bij een incompanytraining op locatie in Amsterdam.

Uitvoering De training wordt uitgevoerd door Dr. Rina de Vries in opdracht van het ITTA.
Contactpersoon

Meld je snel aan door dit aanmeldformulier te mailen naar info@itta.uva.nl.

Inge van Meelis: inge.vanmeelis@itta.uva.nl

020-246 6166

Kosten

Open inschrijving training en certificering: € 895,- (vrij van btw)

Prijs incompany: op aanvraag

Referenties

Het ITTA heeft honderden taalassessoren opgeleid en gecertificeerd op verschillende roc's. Daarnaast heeft het ITTA voor diverse opdrachtgevers instellingsexamens Nederlands ontwikkeld. In samenwerking met Bureau ICE en Cito trainde het ITTA ook de examinatoren voor het Inburgeringsexamen.

Uit de evaluaties:

"De trainer was deskundig, belangstellend, kwam voorbereid, ruimte voor vragen, goede balans serieus/humor." - deelnemer Alfa-college

"Totaalcijfer voor de training: 8,7"- evaluatie ROC Flevoland

"Goed materiaal en duidelijke uitleg." - deelnemer ROC van Amsterdam