Taalassessor Engels worden?

Voor mbo-docenten - incompany en open inschrijving

In deze training leert u in vier dagdelen de taalvaardigheid van leerlingen beoordelen aan de hand van het Referentiekader Moderne Vreemde Talen (MVT). De training wordt afgesloten met een praktijkassessment om het certificaat Taalassessor Engels te verkrijgen.

Doel:

Deelnemers kunnen na afloop het Engels in taalproducten van studenten beoordelen in termen van het Referentiekader Moderne Vreemde Talen (MVT) op niveau A1, A2, B1 en B2 en hierover rapporteren op de door het roc voorgeschreven wijze.

Inhoud:

Een betrouwbare beoordeling van de taalvaardigheid tijdens een intake, bij tussentijdse toetsen en vooral bij examinering in het mbo vraagt om geoefende beoordelaars. Deelnemers worden getraind in het beoordelen van de vaardigheden schrijven, spreken en gesprekken voeren op basis van het Referentiekader Moderne Vreemde Talen (MVT).

De deelnemers:

  • oefenen intensief met het beoordelen van schrijf-, spreek- en gespreksproducten van leerlingen.
  • leren het taalgebruik in taalproducten en prestaties zorgvuldig te observeren en te relateren aan de criteria uit het referentiekader.
  • leren hierover helder en duidelijk te rapporteren op de wijze die het roc voorschrijft.
  • leren de dilemma’s en valkuilen van een taalassessor herkennen.

De training wordt afgesloten met een praktijkassessment. Het individueel praktijkassessment neemt 1 uur in beslag en bestaat uit het beoordelen van drie taalproducten van studenten en het toelichten van de beoordelingen aan de twee assessoren. Als een deelnemer het praktijkassessment met succes afsluit, ontvangt hij/zij het certificaat Taalassessor Engels, ITTA - Universiteit van Amsterdam.

Deelnemers:

Maximaal 12

Deelnemers worden verondersteld kennis van de doelgroep te hebben, evenals basiskennis van vakdidactiek Engels en het Referentiekader MVT. Het maken van opdrachten als voorbereiding op de  bijeenkomst ('huiswerk') maakt deel uit van de training.

Tijdsinvestering:
  • Vier dagdelen training;
  • Praktijkopdrachten als voorbereiding op de bijeenkomsten (4 tot 8 uur);
  • Praktijkassessment van een uur.
Datum:

Neem contact met ons op voor het actuele aanbod.

Open inschrijving: in het najaar zal er een nieuwe open training van start gaan. Zodra de data bekend zijn, worden ze op deze pagina gedeeld. Locatie Amsterdam.

Incompany: in overleg.

Locatie:

De training kan incompany worden verzorgd of bij het ITTA in Amsterdam (open inschrijving).

Uitvoering:De training wordt uitgevoerd door Dr. Rina de Vries in opdracht van het ITTA.
Contactpersoon:

Inge van Meelis: inge.vanmeelis@itta.uva.nl

020-525 38 44

Kosten:

Open inschrijving: € 895,- (vrij van btw)

Prijs incompany: op aanvraag

Klik hier voor het aanmeldingsformulier.

Referenties:

Het ITTA heeft op veel roc's taalbeoordelaars opgeleid en gecertificeerd, waaronder ROC van Amsterdam, ROC Midden Nederland, Alfa-college en ROC West Brabant.

Uit de evaluaties:

"De trainer was deskundig, belangstellend, kwam voorbereid, ruimte voor vragen, goede balans serieus/humor." - deelnemer Alfa-college

"Totaalcijfer voor de training: 8,7"- evaluatie ROC Flevoland

"Goed materiaal en duidelijke uitleg." - deelnemer ROC van Amsterdam