Team-taalspel Generieke taaleisen koppelen aan de beroepscontext

Voor opleidingsteams in de entree en mbo 2, 3 en 4 opleidingen

Het ITTA ontwikkelde samen met Servicepunt Invoering Herziening Kwalificatiestructuur dit mbo-team taalspel voor onderwijsteams die met elkaar afspraken willen maken over hoe zij taal en beroep meer met elkaar kunnen verbinden. Op speelse wijze inventariseren teamleden welke  mogelijkheden er zijn om in een opleiding of cluster van opleidingen generiek taalonderwijs te koppelen aan andere vakken en de beroepscontext. Het ITTA organiseert team-taalbijeenkomsten als spelleider en zorgt voor een inhoudelijk inspirerende en doelgerichte middag.

Link naar het team-taalspel op de site van het Kennispunt taal en rekenen

Doel:

De leeropbrengst in de opleiding vergroten door afstemming van de aanpak voor taalontwikkelend werken in verschillende vakken.

Inhoud:

Een interactieve en dynamische bijeenkomst waarin het spel uitgangspunt vormt om teambreed ideeën uit te wisselen en taalontwikkelende plannen te maken.

  • Inventariseren welke  mogelijkheden er zijn om in een opleiding of cluster van opleidingen generiek taalonderwijs te koppelen aan andere vakken en de beroepscontext.  
  • De discussie op gang brengen over het vergroten van de leeropbrengst door taalontwikkelend werken.
  • Het opstellen van een actieplan waarin concreet is uitgewerkt wie wanneer welke acties uitvoert en op welke manier deze acties bijdragen aan een grotere leeropbrengst.
Deelnemers:

Leden van een onderwijsteam die met elkaar afspraken willen maken over hoe zij taal en beroep meer met elkaar kunnen verbinden.

Tijdsinvestering:

Dagdeel

Datum:

n.t.b.

Locatie:

Op locatie (niet online)

Contactpersoon:

Tiba Bolle 

Kosten:

Op aanvraag