Training formatief evalueren en differentiëren in de taalles

De focus op actief leren bij Nederlands of Engels in mbo en entree-opleidingen

Bij formatieve evaluatie meet je al tijdens het leerproces in hoeverre de studenten de stof beheersen. Je deelt deze informatie met studenten om het leerproces te sturen. Dit kan door interactieve werkvormen of tussentijdse toetsing, gecombineerd met effectieve feedback. Formatieve evaluatie kan bijdragen aan meer eigenaarschap van leerlingen, hogere motivatie en betere leerprestaties. De training geeft u concrete handvatten om formatief evalueren in te zetten in mbo- en Entree-opleidingen.

Doel:

In de werkbijeenkomsten ontdekt u hoe meer leerwinst behaald kan worden in uw lessen, aan de hand van voorbeelden en met technieken die passen bij het mbo.

Inhoud:

U maakt kennis met eenvoudige, maar effectieve strategieen waarmee u tijdens het leerproces kunt inschatten wat de studenten wel of niet beheersen, wat al goed gaat en waar het precies spaak loopt. Op basis daarvan kunt u differentiëren en uw instructie of lesplan aanpassen. Daarnaast u maakt kennis met effectieve werkvormen om studenten actiever te betrekken bij het leerproces.

In de werkbijeenkomsten zult u:

  • kennismaken met de vijf strategieën voor formatief evalueren;
  • kennismaken met praktische handvatten voor differenteren in de taallessen;
  • veel voorbeelden bekijken en ervaren van toepassing in de les;
  • werkvormen voor formatief  evalueren en differentiëren leren inzetten in verschillende fases van de les;
  • lesactiviteiten uitwerken om in de praktijkopdracht uit te proberen.

In de training komen veel voorbeelden van werkvormen aan de orde, die in het mbo (alle niveaus) zijn beproefd. Daarbij werken we met de stappen en hulpmiddelen die effectief zijn gebleken bij differentiëren en activeren in taallessen.

Deelnemers:

De groep bestaat uit maximaal 12 deelnemers.

Tijdsinvestering:

Vier werkbijeenkomsten van een dagdeel. Bij elke bijeenkomst hoort een leesopdracht en een praktijkopdracht voor de eigen lespraktijk.

Datum:

Op aanvraag

Locatie:

De training wordt incompany verzorgd.

Contactpersoon:

Inge van Meelis: inge.vanmeelis@itta.uva.nl

020 - 525 3844

Kosten:

Op aanvraag.

Link:
  • Doelgroepen:
  • MBO