Training maatwerk en differentiëren in de taalles

Maatwerk en actief leren bij Nederlands of Engels in mbo en entree-opleidingen

Om maatwerk te leveren en te differentiëren, is het nodig om te weten wat een student al kan en weet en wat nog niet. Met werkvormen voor formatieve evaluatie meet je al tijdens het leerproces in hoeverre de studenten de stof beheersen. Je deelt deze informatie met studenten om het leerproces te sturen.

Dit kan door interactieve werkvormen of tussentijdse toetsing, gecombineerd met effectieve feedback. Deze werkwijze draagt ook bij aan eigenaarschap van leerlingen, hogere motivatie en betere leerprestaties. De training geeft u concrete handvatten om maatwerk en differentiatie in te zetten in mbo- en Entree-opleidingen.

Doel:

In de werkbijeenkomsten ontdekt u hoe meer leerwinst behaald kan worden in uw lessen, aan de hand van voorbeelden en met technieken die passen bij het mbo.

Inhoud:

U maakt kennis met eenvoudige, maar effectieve strategieen waarmee u tijdens het leerproces kunt inschatten wat de studenten wel of niet beheersen, wat al goed gaat en waar het precies spaak loopt. Op basis daarvan kunt u differentiëren en uw instructie of lesplan aanpassen. Daarnaast u maakt kennis met effectieve werkvormen om studenten actiever te betrekken bij het leerproces.

In de werkbijeenkomsten zult u:

  • kennismaken met de vijf strategieën voor formatief evalueren;
  • kennismaken met praktische handvatten voor differenteren in de taallessen;
  • veel voorbeelden bekijken en ervaren van toepassing in de les;
  • werkvormen voor formatief  evalueren en differentiëren leren inzetten in verschillende fases van de les;
  • lesactiviteiten uitwerken om in de praktijkopdracht uit te proberen.

In de training komen veel voorbeelden van werkvormen aan de orde, die in het mbo (alle niveaus) zijn beproefd. Daarbij werken we met de stappen en hulpmiddelen die effectief zijn gebleken bij differentiëren en activeren in taallessen.

Deelnemers:

De groep bestaat uit maximaal 12 deelnemers.

Tijdsinvestering:

Vier werkbijeenkomsten van een dagdeel. Bij elke bijeenkomst hoort een leesopdracht en een praktijkopdracht voor de eigen lespraktijk.

Datum:

Op aanvraag

Locatie:

De training wordt incompany verzorgd.  Zolang het nodig is zijn onze trainingen coronaproof op uw eigen locatie en/of online.

Contactpersoon:

Inge van Meelis: inge.vanmeelis@itta.uva.nl

020 - 525 3844

Kosten:

Op aanvraag.